Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal vedlikeholde Elvebredden bru i Kongsvinger, og stenger den på nattestid i om lag to uker.

Brua ligger i Kongsvinger sentrum, like ved Glomma, og går under Kongsvinger hengebru på fylkesveg 196.

Elvebredden bru på E16 i Kongsvinger ligger like ved Glomma. Den går under Kongsvinger hengebru på fylkesveg 196.
Elvebredden bru på E16 i Kongsvinger ligger like ved Glomma. Den går under Kongsvinger hengebru på fylkesveg 196. Foto: Statens vegvesen

Dette skal vi gjøre

– Vi skal skifte fugeelementer og støpe nye fugeterskler. Dette er skader som ikke har hatt betydning for bruas bæreevne. Den er – og har vært – fullstendig trygg å kjøre på, sier byggeleder Rolf Storsveen i Statens vegvesen.

Arbeidet starter førstkommende mandag, 21. november, klokka 21.00. Brua vil bli nattestengt fra klokka 21.00 - 07.00 i om lag to uker, fra mandag til fredag. Vi skal ikke jobbe i helgene og på dagtid.

Statens vegvesen skal skifte fugeelementer og støpe nye fugeterskler på E16 Elvebredden bru.
Statens vegvesen skal skifte fugeelementer og støpe nye fugeterskler på E16 Elvebredden bru. Foto: Statens vegvesen

Omkjøring like ved

Omkjøringen blir like ved brua, på fylkesveg 196 Glommengata. Også den går like ved Glomma, og parallelt med Elvebredden bru, så det blir ingen lang omkjøringsveg. Omkjøringen blir skiltet, presiserer Storsveen.

På dagtid vil ett av to felt på brua være åpent. Envegskjøring på dagtid vil lette på trafikken gjennom Glommengata.

Sterkt trafikkert bru

Den 196 meter lange Elvebredden bru ble bygget i 1991. Den blir gjennomsnittlig trafikkert av 10.800 kjøretøy i døgnet. Det er dette som kalles årsdøgntrafikk (ÅDT). Av dette er 15 prosent, eller 1620, lange kjøretøy.

Statens vegvesen har forståelse for at vegarbeid på en så sterkt trafikkert strekning som dette kan være krevende for trafikantene. Men da er det viktig å minne om at vi gjør det nettopp for dem, for at vegen skal være trygg også i morgen og i fremtiden.

– Vi har forsøkt å minimere ulempene for trafikantene ved å legge arbeidet til den tiden på døgnet det er minst trafikk, sier Storsveen.

Kontaktinfo: Rolf Storsveen, e-post rolf.storsveen@vegvesen.no, telefon 97051980

Aktuelt for fylke(r): Innlandet