Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Fra 23. november til 29. november gjennomfører Statens vegvesen sikringsarbeider av fjellskjæringer langs rv. 22 ved Gan i Lillestrøm kommune.

Arbeidene er et trafikksikkerhetstiltak for å forhindre skred, utglidning av blokker og nedfall av steiner.

Kart som viser de to stedene det skal arbeides på langs rv. 22.
På kartet er det angitt de to plassene det skal arbeides på. Kart: Statens vegvesen.

Kolonnekjøring med manuell dirigering

– Arbeidene vil pågå på dagtid mellom kl. 07:00 og kl. 20:00. Det vil være manuell dirigering med kolonnekjøring i store deler av denne arbeidsperioden. På kveldstid etter kl. 20:00 vil veien vil være åpent som normalt, sier byggeleder Mohamed Al-Amin Mazumder i Statens vegvesen.

Det vil pågå arbeider på to ulike plasser i løpet av arbeidsperioden. Onsdag starter arbeidene med en kort fjellskjæring som vil ta noen få dager å fullføre. Torsdag starter arbeidene med en lengre skjæring/skråning som vil ta cirka en uke å fullføre.

Trygge rammer for arbeidere og trafikanter

– Det er for å sikre oss mot at det skjer ulykker mens vi rydder vegetasjon og sikrer fjellet at vi velger å stenge kjørefeltet helt. Arbeidene pågår på dagtid og med kolonnekjæring fordi det gir tryggest rammer for både arbeidere og trafikanter, understreker Mohamed Al-Amin Mazumder.

Bilde av fjellskjæringen arbeidene starter med onsdag.
Onsdag starter arbeidet med den korte fjellskjæringen. Foto: Statens vegvesen.

Prosjekt «Fjellsikring Oslo og Viken 2022»

Prosjekt «Fjellsikring Oslo og Viken 2022» omfatter sikring av fjellskjæringer og fjellskråninger langs riks- og europaveier i Oslo og sørlige Viken. Det er til sammen syv steder som skal sikres, der hver og en av dem har sine respektive geologiske forhold og fjellsikringsbehov, samt ulikt trafikkmønster, fartsgrense og trafikkmengde.

Tiltakene har som mål å forhindre skred, utglidning av blokker og nedfall av steiner som kan utgjøre en fare for trafikken.

Bilde av den andre skjæringen hvor arbeidene starter torsdag.
Torsdag starter arbeidet med den lengre skjæringen/skråningen. Foto: Statens vegvesen.
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag