Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Fra tirsdag 6. desember kl. 21.00 til onsdag 7. desember kl. 05.00 stenges interimsbrua E6 Stavåbrua i Rennebu kommune for å montere nye dekkelementer.

Den opprinnelige brua over Stavå ble bygd i 1942 og fikk de siste årene redusert bæreevne, noe som førte til manuell trafikkdirigering fra april 2021 og til interimsbrua åpnet i mars 2022.

Mål om å redusere støyplagene

– Etter at interimsbrua ble satt i trafikk i mars i år har vi opplevd at det er en del støy når kjøretøy kjører over brua. Dette gjelder spesielt når tungtransport passerer. Støyen kommer fra noen av brudekkene som ligger i en skjøt på brua og som er konstruert annerledes enn de resterende brudekkene, sier prosjektleder Janne Staulen Venes i Statens vegvesen.

Hun forteller at det nå er laget nye brudekker som skal ligge i skjøten og som forhåpentligvis vil redusere støyplagene.

– Målet er at dette skal redusere støynivået, spesielt for de nærmeste naboene til brua. I og med vi skal skifte dekkelementer, så må vi stenge interimsbrua mens arbeidet utføres. Dette gjøres på nattestid slik at det er til minst mulig ulempe for trafikantene.

Utbedring av rekkverk

Det vil i tillegg bli gjort rekkverksarbeid på brua. For å sluttføre disse arbeidene kan det bli behov for manuell trafikkdirigering med ett felt åpent i etterkant av nattestengingen for å komme i mål.

Kvelden og natta brua er stengt er det omkjøring for modulvogntog via E39 til Vestnes og E136 til Dombås. Øvrig trafikk kan benytte fv. 29 fra Hjerkinn til Alvdal, rv. 3 til Tynset og fv. 30 til Støren

Norges lengste midlertidige bru

Interimsbrua som åpnet mars i år er den lengste midlertidige brua som er bygd i Norge med et totalt spenn på 140 meter, hvorav 99 meter fritt spenn.

Brua som er av typen Mabey Delta, hvor elementene ble bygd i England, er dimensjonert for 10 tonns akseltrykk og totalvekt på 60 tonn. Når den nye E6-traseen er ferdigstilt vil den midlertidige brua bli demontert og inngå som ei av Statens vegvesens beredskapsbruer.

Følg med på trafikkinformasjon fra Statens vegvesen for nærmere informasjon:

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag