Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

49 kontrollører fra Statens vegvesen har den siste uken hatt et ekstra blikk på grenseovergangene sør i landet.

Resultatet ble som forventet, de fleste har det meste i orden. Likevel er det alt for mange som slurver.

– Generelt vil jeg si at dekk og kjetting har blitt bedre i de senere årene. Av til sammen 2 605 kjøretøy som var innom de fire kontrollplassene, fikk 128 gebyr for mangler på dette. Det viser at de aller fleste nå begynner å få med seg at det ikke nytter å komme hit uten å ha vinterutrustningen i orden, sier Geir Thomas Finstad i Statens vegvesen.

Av de 3 353 tunge kjøretøyene som var innom kontrollstasjonene på Svinesund, Ørje, Magnormoen og Østby i løpet av uka, ble 1 061 underlagt kontroll. På 543 av de kontrollerte ble det avdekket feil eller mangler. 266 tilfeller ble vurdert til å være så trafikkfarlige at kjøretøyet fikk forbud mot å kjøre videre til feilen var rettet opp.

Mange slurver med lastsikring

– Kjøreforbud bli ilagt når vi for eksempel avdekker grove tekniske mangler eller når vi kommer over last som er dårlig sikret. Det siste ser vi dessverre litt for mange tilfeller av, sier Finstad.

Det er også altfor mange som fikk kjøreforbud på grunn av juggel og utstyr i frontruta. Dette er direkte trafikkfarlig, og Statens vegvesen ber sjåførene sørge for å ha god sikt i frontruta slik at blindsonen på tunge kjøretøy ikke blir større enn den allerede er.

Anmeldelser

I løpet av denne ukens grensekontroller ble det utstedt 12 anmeldelser til førere og transportfirma.  Det ble også anmeldt to førere på lette kjøretøy. Det er de groveste overtredelsene som blir anmeldt som denne uken var brudd på kjøre- og hviletidsreglene, manglende dokumentert yrkessjåførkompetanse og de groveste tilfellene av feil ved transporten.

Bilde av lastebiler ved kontrollstasjonen på Svinesund
De tunge kjøretøyene ble grundig kontrollert på grenseovergangene. Foto: Statens vegvesen