Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Arbeidet er planlagt ferdig i løpet av januar/februar 2023.

Ombygging og tilpassing av sykkelfelt, midtrabatter og signalanlegg i Michael Krohns gate ved krysset til Tverrveien starter opp i løpet av uke 46
Ombygging og tilpassing av sykkelfelt, midtrabatter og signalanlegg i Michael Krohns gate ved krysset til Tverrveien starter opp i løpet av uke 46

Statens vegvesen informerer om at ombygging og tilpassing av sykkelfelt, midtrabatter og signalanlegg i Michael Krohns gate ved krysset til Tverrveien starter opp i løpet av uke 46.

Arbeidet er en del av trafikksikkerhetstiltakene som må gjøres for at Gyldenpriskrysset og signalanlegget kan godkjennes av Vegdirektoratet. Med disse justeringene vil det bli tryggere for syklister og fotgjengere som skal gjennom krysset.

Stenging og nattarbeid

Arbeidet medfører stenging av veg:

  • Fase 1: stenging av nedkjøring fra Michael Krohns gate til Damsgårdsveien/Tverrveien.
  • Fase 2: stenging av utkjøring fra Damsgårdsveien/Tverrveien til Michael Krohns gate.

I løpet av januar skal midtrabatten i Michael Krohns gate utvides. Denne delen av arbeidet skal utføres som nattarbeid, og vil medføre stenging av Michael Krohns gate retning Danmarksplass, mellom kryss fra Puddefjordsbroen til kryss utenfor Damsgårdstunellen.

Berørte naboer vil bli varslet om nattarbeid på SMS.

Arbeidet ventes å være ferdig i løpet av januar/februar 2023.

Signalanleggene

Signalanleggene i Gyldenpriskrysset vil stå i dagens funksjon inntil krysset er godkjent av Vegdirektoratet. Dessverre medfører det litt ventetid for trafikanter som skal gjennom krysset.  

Kontakt:

Beate Eide Riisnæs, prosjektleder Statens vegvesen
beate.riisnas@vegvesen.no| 962 36 913

Aktuelt for fylke(r): Vestland