Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har valgt Trimble som leverandør med AgileAssets som sin nye løsning for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av riksvegnettet.

– Å ta vare på det vi har er noe av det fineste vi kan gjøre for samfunnet og for klimaet. Dette er en milepæl for systemstøtte til å gjøre nettopp det, slik at vi prioriterer rett vedlikehold til rett tid - til gode for våre kunder og samfunnet, og for å få mest mulig for pengene, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo.

Bilde av avdelingsdirektør teknologi i divisjon drift og vedlikehold Trond Michael Andersen i Statens vegvesen, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, site manager Norway Heidi Berg i Trimble, divisjonsdirektør drift og vedlikehold Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen og avdelingsdirektør drift og vedlikehold vest i divisjon drift og vedlikehold Svenn Egil Finden i Statens vegvesen
Fra venstre: Avdelingsdirektør teknologi i divisjon drift og vedlikehold Trond Michael Andersen i Statens vegvesen, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, site manager Norway Heidi Berg i Trimble, divisjonsdirektør drift og vedlikehold Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen og avdelingsdirektør drift og vedlikehold vest i divisjon drift og vedlikehold Svenn Egil Finden i Statens vegvesen. Foto: Christin Hermann, Statens vegvesen

1. desember markerte han kontraktsinngåelsen sammen med Site Manager Norway, Heidi Berg, fra Trimble og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

12 leverandører ønsket i utgangspunktet å levere en løsning, 5 var med i konkurransen om kontrakten.

Tunnel og elektro

Det første trinnet Statens vegvesen har besluttet å gå i gang med er å tilpasse løsningen til behov innen fagområdene tunnel og elektro. Samtidig skal løsningen konfigureres slik at den også skal kunne tas i bruk av andre fagområder.

Deretter kan det bli aktuelt å gå videre med øvrige fagområder, med bru som trinn 2 og øvrige vegobjekter som trinn 3.

Arbeidet med trinn 1 har en verdi på 27 millioner kroner. Kontrakten som helhet har en varighet på fire år, med opsjon på ytterligere seks år, og en samlet verdi med alle opsjoner på 180 millioner kroner.

Kompetent leverandør

Trimble har høy vegfaglig kompetanse og over 30 års erfaring med programutvikling av prosjekterings- og forvaltningsløsninger for infrastruktur i Norge og internasjonalt, og samarbeider tett med et nettverk av faglige rådgiverfirma, bl.a. Electronova A/S.

– Vi har store forhåpninger til resultatet og ser fram til et godt og tett samarbeid, sier Laksforsmo.

FDV-løsningen blir et viktig fundament i Statens vegvesens arbeid med å jobbe mer helhetlig og risiko- og tilstandsbasert med vedlikehold. Den skal gi oss betydelig bedre kontroll over tilstanden og tilstandsutviklingen til vegobjektene slik at vi stadig blir bedre på å ta vare på det vi har.

Fakta

Riksvegnettet Statens vegvesen har ansvar for består bl.a. av 

  • 10 600 km veg
  • 1 500 km gang- og sykkelveg
  • Over 6 000 brukonstruksjoner
  • Nærmere 600 tunneler  

Press release in English