Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal bygge 2,2 kilometer ny vei på E6 mellom Olderfjord og Lakselv i Finnmark.

Gamle Vuolmmašjohka bru på E6 i Porsanger skal erstattes.
Gamle Vuolmmašjohka bru på E6 i Porsanger skal erstattes. Foto: Statens vegvesen

Nå blir det ny E6 forbi Veines i Porsanger. Ei strekning på over to kilometer skal få stamveistandard med 8,5 meters bredde, og det skal bygges ny bru over Vuolmmašjohka.

Hele ti entreprenører har levert tilbud på jobben.

Tilbydere

Tilbyder

Tilbudssum ekskl. mva.

Anlegg Nord AS

90 540 715

AS Oscar Sundquist

114 243 830

Bertelsen & Garpestad AS

139 909 122

Entreprenør T. Johansen AS

110 002 882

HAK Entreprenør AS

83 351 850

Mesta as

120 723 983

Morgedal Entreprenør AS

97 215 964

Peab Anlegg AS

95 862 542

Roald Johansen Ingeniørforretning AS

92 851 170

Tore Løkke AS

134 056 235

 – Nå skal vi foreta en tilbudsevaluering og kontrollregne på tilbudene. Vi tar sikte på å undertegne kontrakt i løpet av januar. I beste fall kan arbeidet på veien starte opp i februar neste år, sier byggeleder Juho Sirjola i Statens vegvesen.

Det er forventet at byggingen vil ta om lag 20 måneder.

Viktig strekning

Strekningen knytter indre og ytre del av Porsanger sammen, og har stor betydning for næringstrafikken mellom indre og ytre Finnmark, og mellom øst og vest.

Dagens bru over Vuolmmašjohka er smal og i dårlig forfatning. Brua ligger i bunnen av en bakke, med en skarp sving mot sør. Ved å bygge ny bru og oppgradere og bygge ny tilstøtende vei, blir det både bedre trafikksikkerhet og framkommelighet på E6 langs Porsangerfjorden.

  • Oppgradering og nybygging av veg – 2,25 kilometer
  • Ny bru over Vuolmmašjohka – 86 meter lang over tre spenn
  • To avkjørsler skal utbedres
  • Tre avkjørsler stenges
  • Krysset til kommunal veg flyttes

I tillegg til bygging av ny vei, skal det også ryddes opp i terrenget etter den gamle veilinja. Den gamle brua og deler av gammel vei skal fjernes.

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark