Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Det har blitt ny E6 gjennom Grane. Det har gitt Kappskardelv bru ny eier.

Brua ligger på den gamle E6-traséen gjennom den naturskjønne kommunen lengst sør på E6 i Nordland, der Kappskardelva møter Svenningelva.

Vinterdagen tar imot oss med lett skyet, vakkert fotolys med duse oransjelilla overtoner og temperatur noen få grader under null. Det er langt mildere enn det ofte kan være her på denne årstiden. Men det er likevel noe is nederst i Kappskardelva, og det er småglatt på steinene når vi går fra den gamle E6en og ned til osen der elvene møtes.

Fra venstre Kristian Riddervold Andreassen, Jørn Are Torslien (begge Statens vegvesen) og Børge Steinmo Johnsen (Grane kommune) foran Kappskardelv bru på gamle E6 i Grane.
Fra venstre Kristian Riddervold Andreassen, Jørn Are Torslien (begge Statens vegvesen) og Børge Steinmo Johnsen (Grane kommune) foran Kappskardelv bru på gamle E6 i Grane. Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen

Vedlikeholder brua i vinter

Nye E6 gjennom Helgeland er ikke helt ferdig. Når E6 Trøndelag grense - Lille Majavatn åpner høsten 2025, har Statens vegvesen bygget 157 kilometer ny veg i regionen siden 2009.

I delen av Grane kommune der vi befinner oss nå, åpnet ny trasé i 2020. Den gamle E6en her er overtatt av kommunen.

Som en del av overtakelsen ble det avtalt at Statens vegvesen skal utbedre skader på brua. Jobben er beregnet å koste to millioner pluss moms. Justeringer kan gi noe reduksjon i prisen.

– Vi skal gjøre jobben i løpet av vinteren. Til våren er det for sent, da er det for mye vann i elvene, sier byggeleder Kristian Riddervold Andreassen i Statens vegvesen.

Vi skal erstatte alt rekkverk på og ved brua. Den har også et gammelt betongrekkverk som er tydelig tæret av tidens tann. Det har delvis rast ut, og har en del hull. Dette skal vi sette i stand slik at det blir helt og fint, legger han til.

Under brua er det flotte natursteinsmurer.

– Vi har registrert noen utvaskingsskader og det er bevegelse i noen steiner. Med en  støttemur i betong skal vi sikre murene på begge sider mot videre erosjon. Den ene muren er kraftig forvitret og må delvis gjenoppbygges.

Statens vegvesen skal også utbedre skader forårsaket av armeringskorrosjon.

– Synlig armering skal vi behandle og forsegle med sprøytebetong. I tillegg skal vi sikre en for stor åpning mellom mellom vegbane og rekkverk. Sikringen skal utføres i betong.

– Levere fra oss i rett tilstand

– Det er viktig for oss å levere fra oss vegen i rett tilstand i henhold til avtalen som ble gjort da den gamle E6-traséen ble omklassifisert til kommunal veg. Vi er opptatt av å ha et godt og ryddig forhold til våre gode samarbeidspartnere, i dette tilfellet Grane kommune, supplerer byggeleder Jørn Are Torslien i Statens vegvesen.

– Vedlikehold av bruer er å ta vare på det vi har. Vi er opptatt også av å ta vare på det vi leverer fra oss, sier Andreassen.

Et strengt inspeksjonsregime sørger for at Statens vegvesen til enhver tid har oversikt over tilstanden på alle våre 6.000 bruer. Det gjør at vi kan sette inn rett tiltak til rett tid, avslutter han.

Dette sier Grane kommune

Børge Steinmo Johnsen er kommunalsjef teknisk i Grane kommune.

– Vi er veldig glade for jobben Vegvesenet skal gjøre for oss på Kappskardelv bru. Statens vegvesen er en ryddig og dyktig samarbeidspartner vi har gode erfaringer med, sier han.

I tillegg til digitale møter, er det fint å kunne treffes fysisk på stedet. Da kan vi eliminere eventuelle misforståelser knyttet tiljobben som skal gjøres, legger han til.

Kontaktpersoner

Kristian Ridddervold Andreassen, e-post kristian.riddervold.andreassen@vegvesen.no, telefon 99217403

Jørn Are Torslien, e-post jorn.are.torslien@vegvesen.no, telefon 99229904

Børge Steinmo Johnsen, e-post Borge.Steinmo.Johnsen@grane.kommune.no, telefon 91831718

Aktuelt for fylke(r): Nordland