Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen og byggeier Grenlandsporten AS har nå startet arbeidet med å bygge den nye kontrollstasjonen Langangen.

En ny, flott kontrollstasjon står klar i 2023. Foto: Statens vegvesen

Mandag 23. januar ble undersøkelsesgraven montert etter en lang ferd fra Tyskland.

Den nye kontrollstasjonen som bygges på Grenlandsporten i Porsgrunn kommune skal erstatte dagens kontrollstasjon på Lanner. Lønnebakke Næringspark AS står for byggingen, og Vegvesenet skal leie tomten på 12 mål fra dem.

- Dette blir en fremtidsrettet og effektiv kontrollplass for våre medarbeidere og kunder, med moderne lokaler som gir økt trivsel på arbeidsplassen. I dag kontrollerer vi kun sørgående trafikk på Lanner, men når den nye kontrollstasjonen står ferdig vil vi kontrollere E18 i begge retninger. Skiltstyring av trafikken på E18 blir enda bedre og vi får en mer effektiv utvelgelse av kjøretøy i alle kategorier, sier Ivar Thorkildsen, leder for faggruppe utekontroll sør i Statens vegvesen.

Fokus på bærekraftige løsninger

Den nye kontrollstasjonen vil ha et bruksareal på 875 kvadratmeter. Og det er mye som skal inn på de kvadratmeterne. Utendørs vil det bli hall for kontroll av tunge kjøretøy, et åpent overbygg med vekt som er tilknyttet et kontrollrom med kontorplasser i landskap. Ellers blir det cellekontorer, møterom, stillerom,  garderober, spiserom og toaletter.

Ventilasjonsanlegget vil bestå av en roterende gjenvinner med ca 85% gjenvinning. På taket blir det solcellepanel som med dagens energipriser, er nedbetalt om ca 10 år. På taket blir det også installert vannbåren varme, varmepumpe og energibrønner. Energibrønnene henter varme fra berggrunnen som kontrollstasjonen bygges på.

For utbyggerne av Grenlandsporten er målsettingen at næringsområdet skal bygges ut bærekraftig og «grønt», og det med egenprodusert fornybar energi.

- Vi har en samarbeidsavtale med Skagerak energi, som stiller opp og bistår alle interessenter og leietakere med rådgivning om hvordan man kan behandle fremtidens kraft. Den energien vi ikke bruker selv kan vi selge videre. Vi er kjempefornøyde med at Statens vegvesen går foran som et godt eksempel ved å benytte seg av bærekraftige løsninger, sier utbyggingsleder i Grenlandsporten AS, Erik Lønnebakke.

Den nye kontrollstasjonen er ferdig og innflyttingsklar i november 2023.

Undersøkelsesgraven på 35 meter og 30 tonn ble transportert fra Tyskland med politieskorte. Foto: Ivar Thorkildsen/Statens vegvesen

 

Den nye kontrollstasjonen vil ha et bruksareal på 875 kvadratmeter, og kan kontrollere E18 i begge retninger. Foto: Ivar Thorkildsen/Statens vegvesen