Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Ny rasteplassveileder er nå klar til bruk for planleggere og entreprenører. Veilederen skal støtte opp under arbeidet med regjeringens rasteplasstrategi.

rasteplass ved elv med trær og biler
Å ha gode fasiliteter for trafikantene langs veien er essensielt. Både for opplevelsen og trafikksikkerheten. Her på Østerholtheia rasteplass E 18 nordover mot Telemark. Foto: Henriette Erken Busterud

Veiledning V273 Rasteplasser (PDF) er et hjelpemiddel for planlegging, prosjektering og etablering av rasteplasser. Den inneholder overordnede prinsipper og anbefalinger til lokalisering, planlegging og utforming av rasteplasser, samordning med andre aktører, utstyr, møblering, drift og oppfølging.

– V273 gir veiledning når vi skal bygge nye anlegg eller foreta større ombygginger av rasteplasser. Den gir også gode råd også til vedlikehold og mindre oppgraderinger, sier sjefingeiør Liv Øvstedal i Statens vegvesen, Transport og samfunn.

Færre og bedre rasteplasser

I dag har vi om lag 700 rasteplasser på riksveinettet. 150 av disse skal være hovedrasteplasser med maksimalt én times mellomrom. For å tilfredsstille kravene til standard for hovedrasteplasser, må ca. 50 av disse oppgraderes, ca. 50 må bygges nye, mens om lag 50 kan fortsette som før, se kart over hovedrasteplasser.

To menn spiser ved benk og bord på rasteplass
Det er viktig å ta en pause når du er ute på langtur. Her på en rasteplass ved E134 i Vindafjord. Foto: Bård Asle Nordbø
Pene toaletter på rasteplass
Rene og pene toaletter på rasteplassene er viktig for trafikantene. Her på rasteplass ved E134 / Haukalivegen. Foto: Bård Asle Nordbø

– Trafikantene har behov for steder å stoppe underveis. Kravene til standard og avstand mellom hovedrasteplassene innebærer at vi kan vurdere om noen øvrige rasteplasser kan endres til stopp-plasser eller annet.

– Hovedregelen er at hovedrasteplassene skal være tilgjengelige for alle typer kjøretøy som er tillatt på den tilhørende veien. De skal være åpne hele døgnet hele året med toalett, utemøbler og avfallshåndtering. Dette er særlig viktig for yrkestransporten. Det krever helårsdrift av vann, strøm, kloakk etc. og kan innebære økte driftskostnader på disse rasteplassene, forteller Liv Øvstedal.

Følger opp regjeringens rasteplasstrategi

I 2020 vedtok regjeringen en strategi for rasteplasser langs riksvei (regjeringen.no), som gjelder for veiforvaltere av riksvei. Den ble utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Nye Veier og setter krav til avstand mellom rasteplasser og minimumskrav for standarden.

Den nye veilederen skal følge opp strategien og er et ledd i etatens arbeid med å planlegge og utvikle rasteplasser langs riksveinettet. Den omfatter både hovedrasteplasser og øvrige rasteplasser, men ikke rasteplasser som inngår i Nasjonale turistveger. Det er også utarbeidet en egen veileder for døgnhvileplasser, V136 Døgnhvileplasser for tungtransporten (PDF).

Skal etablere ladestasjoner

Statens vegvesen vil også legge til rette for å etablere elbilladere på en del rasteplasser. En viktig forutsetning er at ladestasjonene skal være tilgjengelige for alle typer elbiler.

Ladestasjonene skal bygges og drives av kommersielle aktører. Enova skal være statens virkemiddel for å støtte etablering av ladeinfrastruktur der det er behov for offentlig støtte og utviklingen ikke vil skje på kommersielle vilkår, jf. Nasjonal ladestrategi (regjeringen.no).

Kontakter

Liv Rakel Øvstedal

sjefingeniør, Statens vegvesen
Telefon:
93 41 30 20
E-post: