Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Prosjektet med nødvendige vedlikeholdsarbeider for E6-brua Kroppan Østre er i ferd med å komme i mål.

Det stengte feltet på Kroppan Vestre (sørgående) åpnes for normal trafikk innen 17. februar. Det stengte feltet i nordgående retning på Kroppan Østre åpnes for normal trafikk innen 3. mars. Det har vært stengt i ett av tre felt i begge retninger i perioden arbeidene har pågått.

Bilde fra siden av E6-brua Kroppan østre.
E6-brua Kroppan østre. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Usikkerhet om værforhold gir delvis fristforlengelse

På grunn av usikkerhet om værforhold er entreprenør gitt to uker ekstra for ferdigstilling av arbeidene før nordgående kan åpnes for normal trafikk.

– Det har vært spørsmål knyttet til om asfalt kan leveres i tide, men etter møte med entreprenør i dag er det avklart at dette er i rute, sier prosjektleder Trine Våbenø.

Dette er gjort

I 2021 byttet vi kantdrager og rekkverk på østsiden av Kroppan Østre. I slutten av august 2022 startet arbeidene på vestsiden av Kroppan Østre. Vi måtte da også stenge østsiden av Kroppan Vestre av hensyn til sikkerhet for både trafikanter og arbeidere, samt gi rom for utstyr og personell.

– Ved å renovere eldre bruer forlenges levetiden betraktelig. Lar vi bruene forfalle, må vi bygge nytt. Nybygg er dyrere og det er dårlig samfunnsøkonomi.

Hendelsesfri trafikkavvikling

Trafikkavviklingen har gått som planlagt og har vært hendelsesfri. Det er tydelig at trafikantene har forstått og respektert trafikkavviklingen.

– Vi takker de som har trafikkert strekningen mens arbeidene har pågått. Vi har også hatt et godt samarbeid med entreprenøren Consolvo, avslutter Trine Våbenø.

Fakta om bruene

Kroppan Østre (nordgående) er bygd i 1975, som spennarmert kassebru med 11 spenn. Total lengde er 402,5 meter, total bredde er 13,3 meter. Kroppan Vestre (sørgående) er bygd i 1991 og ligger parallelt med Kroppan Østre. Begge bruene har tre kjørefelt.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag