Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

E18 Bjørnsvikbrua stenges i retning Drammen fra kl. 22.00 fredag 13. januar til kl. 12.00 søndag 15. januar for vedlikehold og forsterkning.

Bjørnsvikbrua, som er to separate konstruksjoner (en for hver kjøreretning), er såkalte kassebruer og ble åpnet i 1968. Den siste tiden har det blitt gjort omfattende vedlikehold og forsterkningsarbeider for bruene.

Bilde av arbeidene som skjer under Bjørnsvikbruene - tatt fra undersiden.
Fra arbeidene på Bjørnsvikbruene. Foto: Statens vegvesen

Trafikk i begge kjøreretninger vil gå over brua til Oslo

Arbeidene gjøres fra undersiden av brua, men brua kan ikke ha trafikklaster mens de planlagte arbeidene i stengingsperioden utføres.

Bjørnsvikbrua i retning Drammen vil bli sperret for trafikk mens disse arbeidsoperasjonene pågår, og trafikken i begge retninger vil i stengningsperioden gå over brua i retning Oslo. Påkjøringsrampen fra E16 retning Drammen vil også bli stengt. Omkjøring vil bli skiltet.

Fare for kø og redusert framkommelighet

– Vi beklager ulempene stengingen medfører for trafikantene, men dette er helt nødvendig arbeid som vil forlenge bruas levetid. Det vil bli redusert framkommelighet og det er fare for kø, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Han oppfordrer til at trafikanter bør unngå å bruke strekningen hvis de ikke må under stengingen. De som må bruke strekningen under stengingen bør beregne god tid.

Videre arbeid fører bare til nattestenging

– Den gode nyheten er at videre arbeid med forsterkning av Bjørnsvikbruene ikke vil ramme trafikken i like stor grad og at stenginger vil kunne gjennomføres bare om natta, sier Eiterjord.

Han understreker at Statens vegvesen prøver å unngå trafikkbegrensninger når det er stor trafikk, men at arbeid på en så trafikkert strekning alltid vil få konsekvenser for trafikantene.

Har lært av erfaringene i desember

Arbeidsprosessene som skal gjøres i denne stengningsperioden skulle vært gjort før jul, men ble utsatt på grunn av utfordringene som oppstod knyttet til større trafikk enn forventet i forbindelse med julehandel.

– Vi har samarbeidet med entreprenør for å få en gjennomføring som gir minst mulig belastning for trafikantene. Et av læringspunktene fra utfordringene vi opplevde før jul er at det er viktig å informere godt og tidlig før en slik stengingsperiode. Samtidig er arbeidene av en slik art at trafikantene må forberede seg på redusert framkommelighet og kø, avslutter Eiterjord.

Tidligere sak:

Aktuelt for fylke(r): Oslo, Viken