Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har valgt M-Files som leverandør av dokumentasjons- og samhandlingsløsning for teknisk dokumentasjon i hele vegens livsløp.

NettPost er med som implementeringspartner.

– Å ta vare på det vi har er noe av det fineste vi kan gjøre for samfunnet og for klimaet. En forutsetning for å kunne gjøre dette er å ha god og enkelt tilgjengelig teknisk dokumentasjon på alle vegobjektene - gjennom hele vegens livsløp, sier Bjørn Laksforsmo, direktør for divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

– På lik linje med arbeidet med implementering av løsning for forvaltning, drift og vedlikehold, i første omgang innen tunnel- og elektroområdet, er dette nok en milepæl for systemstøtte til å kunne prioriterer rett tiltak til rett tid - til gode for våre kunder og samfunnet, og for å få mest mulig for pengene, sier Laksforsmo.

M-Files har høy faglig kompetanse og lang erfaring med programutvikling av dokumentasjons- og samhandlingsløsninger for selskaper i Norge og internasjonalt.

– Vi har store forhåpninger til resultatet og ser fram til et godt samarbeid, sier Laksforsmo.

Kontraktens verdi og omfang

Første fase i implementeringen av løsningen, innen elektro- og tunnelområdet, har en estimert verdi på 11,4 millioner kroner. Kontrakten som helhet har en varighet på tre år, med opsjon på ytterligere fem år, og en samlet estimert verdi med opsjoner på 62,3 millioner kroner for divisjon Drift og vedlikehold. Anskaffelsen har i tillegg en opsjon for divisjon Utbygging til å implementere og kjøpe løsningen. 

12 leverandører ønsket i utgangspunktet å levere en løsning, og fire av disse var med i konkurransen om kontrakten.

Fakta

Riksvegnettet Statens vegvesen har ansvar for består blant annet av:

  • 10 600 km veg
  • 1 500 km gang- og sykkelveg
  • Over 6000 brukonstruksjoner
  • Nærmere 600 tunneler
En kvinne og en mann fra Statens vegvesen og to menn fra NettPost og M-Files Norge. Alle fem står på rekke, smiler og ser i kamera.
Fra venstre: Kristin Korsell, prosjektleder for implementeringen av løsningen i Statens vegvesen, Bjørn Laksforsmo, divisjonsdirektør Drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Arve Lien Nielsen, daglig leder i NettPost, Juha Nurmi, Partner Manager, M-Files Norge, og Stig-Arne Ryeng ,Account Executive, M-Files Norge. Foto: Coxit/Skaugrud