Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Ved å legge til rette for personer med funksjonshemminger vinner alle: fagkompetanse for arbeidsgiver - spennende jobber for de som trenger tilrettelegging

I Statens vegvesen divisjon Drift og vedlikehold er det kjøpt inn egen tilrettelagt tjenestebil for rullestolbrukere.

Byggelederne Jøran Fjærvoll og Per Fladvad foran den nye tjenestebilen. Bildet viser også heisen som er fjernbetjent.
Byggelederne Jøran Fjærvoll og Per Fladvad foran den nye tjenestebilen. Foto: Eivind Austnes/Statens vegvesen.

Ny tjenestebil gir ny hverdag

Tjenestebilen skal brukes av byggelederne Jøran Fjærvoll og Per Fladvad i seksjonen Vedlikehold i område Midt, med kontorsted Molde.

Bilen er i utgangspunktet en standard VW Caravelle, som har blitt ombygget av Etac i Tresfjorden Bilen har blant annet heis, dreibart førersete og hendel for gass og brems. Per og Jøran har bidratt aktivt i spesifikasjonene og byggingen, slik at den blir best mulig tilrettelagt deres behov og arbeidshverdag.

Bilen har fortsatt pedaler og vanlig betjening, slik at den også kan brukes av andre.

– Dette er eksempel på et stort tiltak, men det er summen av mange tiltak, god dialog og en helhetlig plan som er viktig når det skal legges til rette for personer som har en bevegelseshemming, understreker Per Fladvad.

Knalldyktige fagfolk

– For oss som jobber med Per og Jøran så tenker vi ikke på at de er rullestolbrukere. De er knalldyktige fagfolk og trivelige kolleger som leverer i hverdagen. De er en av oss på lik linje med alle andre, men som arbeidsgiver er det en selvfølge at vi legger til rette for at de kan lykkes og trives, sier seksjonssjef Jan Arild Johansen.

Dette er nemlig karer som må kjøre mye for å gjøre jobben sin.

Per var i fjor byggeleder for gang- og sykkelveg for E6 Driva-Hevle i Oppdal kommune og kjørte nesten 15.000 kilometer i tjeneste. Nylig lyste han ut på anbud den krevende jobben med skredsikringstiltak for E6 Langnesberga, og må belage seg på mange turer til Snåsa kommune i Nord-Trøndelag.

Jøran har de siste to årene vært byggeleder for tunnelrenholdskontrakten og vedlikeholdskontrakten for rekkverk i hele Midt-Norge. Dette er en jobb som krever mye kjøring for å følge opp entreprenørene.

Vil vise nyskadde at det er muligheter

Byggelederne har hatt full støtte fra Jan Arild som sin sjef og gir honnør til Statens vegvesen som en inkluderende arbeidsgiver som går foran og viser vei.

– At jeg er rullestolbruker har aldri blitt gjort til en problemstilling i Statens vegvesen, sier Per og får støtte fra Jøran.

– Jeg har aldri blitt behandlet annerledes i jobbsammenheng i Statens vegvesen. Kolleger og entreprenører behandler oss som folk flest. Noen blir overrasket når de møter meg første gang, men det blir fort glemt.

Jøran og Per er opptatt av å vise at det finnes muligheter og at det går an å ha en spennende jobb selv om du sitter i rullestol eller har andre utfordringer.

En ressurs på lik linje med andre

– Men det er viktig at arbeidsgivere har kompetanse og forståelse når det gjelder tilrettelegging, sier Per.

Etter Arbeidsmiljøloven skal arbeidsgivere sørge for at forholdene på arbeidsplassen er slik at også funksjonshemmede kan begynne i ledige stillinger. § 4-6 gir også en funksjonshemmet arbeidstaker rett til individuell tilrettelegging.

– Selv om samfunnet har kommet lengre, så er det nok fortsatt noen arbeidsgivere som er skeptiske til å ansette rullestolbrukere. Med god tilrettelegging er vi en kjemperessurs på lik linje med alle andre, understreker Jøran.

Her kan du se en kort video hvor Per demonstrer noen av funksjonene for den nye tjenestebilen Video: Eivind Austnes/Statens vegvesen.

 

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal