Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Fra 1. april må verksteder som reparerer kjøretøy med omfattende skader dokumentere reparasjonen direkte til Statens vegvesen.

Skader på kjøretøyets struktur eller på bærende elementer som krever målretting, regnes som omfattende skader. Det har stor betydning for kjøretøyenes kollisjonssikkerhet at slike reparasjoner utføres etter fabrikantens anvisninger der disse finnes, og etter faglig anerkjente reparasjonsmetoder.

Utfordringen er at disse reparasjonene, som ofte er både omfattende og dyre, ligger skjult bak kjøretøyenes «skall» og derfor vanskeligere kontrollere etter at reparasjonen er ferdig. Det er derfor Statens vegvesen har spesielle krav til å dokumentere hvordan verkstedene har reparert slike skader.

Legges inn digitalt

Rapporteringsplikten er ikke ny, men nå må verkstedene legge inn dokumentasjonen digitalt til Statens vegvesen når reparasjonen er ferdig, og før kjøretøyet leveres tilbake til eier.

Hensikten med den nye ordningen er å sikre bedre sporbarhet på skadereparasjoner av kjøretøy og gi Statens vegvesen et mer effektivt verktøy til å drive målrettet tilsyn med skadeverkstedene.

– Ved at verkstedene må laste opp dokumentasjonen til oss, vil Statens vegvesen få bedre mulighet til å kontrollere dokumentasjonen og kvaliteten på reparasjonene i sanntid, fremfor å etterspørre dokumentasjonen fra verkstedene lenge etter at reparasjonene har skjedd, sier Shamaila Noreen i Statens vegvesen.

– Verksteder som utfører skadereparasjoner vil få et eget valg når de er innlogget på Din side på vegvesen.no. Der kan de enkelt kan laste opp dokumentasjon og bilder for skadereparasjoner som de gjennomfører, og bruke denne løsningen for eget oppslagsverk for utførte skadereparasjoner.

Oppgaven kan delegeres

– Teknisk leder på verkstedet kan delegere myndighet til andre i virksomheten med å legge inn dokumentasjonen, slik at dette ikke skal bli mer arbeidskrevende enn nødvendig for verkstedpersonalet, sier Noreen.

 

Les mer om rapporteringsplikten her