Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen utfører i kveld, tirsdag 7. februar, nødvendig arbeid med utbedringer av en bruskjøt i nordgående retning på E6 Minnesundbrua i Eidsvoll.

Arbeidene starter ca. kl. 23.00 og vil ta noen timer. Nordgående bru blir stengt mens arbeidene pågår og trafikk i begge retninger tas over sørgående bru. Trafikkmønster blir skiltet.

Bilde av Minnesundbruene med drone.
Foto: Statens vegvesen.Minnesundbrua er en stålbjelkebru med dekke av armert betong. Brua er 532 meter lang, med et hovedspenn på 80 meter, og stod ferdig til OL i Lillehammer i 1994.

Utviding fra to til firefelts vei av E6 på strekningen Dal-Minnesund startet høsten 2009 og var ferdig i 2011. I den forbindelse ble også Minnesundsbrua utvidet til fire kjørefelt.