Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Fra og med søndag kveld 12. februar klokken 19:00 blir det kolonnekjøring kveld og natt i Freifjordtunnelen på rv. 70 for å skifte ut viftene.

I mars starter tilsvarende arbeider i Ellingsøy- og Valderøytunnelen.

Arbeid i tunnel. Personer i lift under vifte.
Foto: Statens vegvesen.

Det er beregnet at arbeidene i Freifjordtunnelen vil ta ca. to uker. Tunnelen vil bli gjenåpnet for ordinær trafikk så snart arbeidene er avsluttet.

Slik blir kolonnekjøringen

Regimet for kolonnekjøring blir slik i Freifjordtunnelen:

  • Det blir kolonnekjøring mellom klokken 19:00 og 06:00 alle dager mens arbeidene pågår.
  • Fra klokken 19:00 til 24:00 kjøres det to kolonner parallelt for å begrense ventetiden (estimert ventetid ca. 10-15 minutter).
  • Fra klokken 24:00 til 06:00, når trafikken er mindre, kjøres det en kolonne (estimert ventetid ca. 25-30 minutter).
  • Mellom kl. 06:00 og 19:00 går trafikken som vanlig.

Beregn ekstra tid

– Vi oppfordrer til at alle trafikanter planlegger ekstra tid knyttet til forsinkelsene som vil komme av disse arbeidene. Det er viktig at skilting og trafikkavvikling blir respektert, og at trafikantene følger anvisningene til kolonnekjøringen. Sikkerheten for trafikantene og de som arbeider i tunnelen må komme først, sier byggeleder Ivar Bjørkedal i Statens vegvesen.

Kartvisning av Freifjordtunnelen
Kart: Google Maps

Statens vegvesen har informert berørte etater, kommuner og nødetater om arbeidene som skal gjøres gjennom arbeidsvarsling. Det blir et eget regime for nødetatene, slik at nødvendig hensyn til kritisk utrykning blir ivaretatt.

– Vi beklager ulempene arbeidene medfører, men kolonnekjøring er helt nødvendig for å få gjennomført disse viktige arbeidene, sier Bjørkedal.

Nødvendig utskifting

Samtlige av de 32 viftene i Freifjordtunnelen skal skiftes ut. Nåværende vifter ble montert i 2010, men må nå skiftes ut.

– Viftene montert i 2010 har ikke hatt den kvaliteten som vi forventet, og blir utskiftet etter halv levetid, sier Bjørkedal.

Han understreker at det ikke er noen sikkerhetsfare med nåværende vifter. Det er Kraftmontasje AS som er utførende entreprenør av arbeidene.

Vifter skiftes ut i Ellingsøy- og Valderøytunnelen i mars

I Ellingsøy- og Valderøytunnelene på rv. 658 skal viftene fra 2003 og 2008 skiftes ut. 

Arbeidet i disse tunnelene vil starte i mars. Det vil bli informert nærmere om opplegget for disse to tunnelene når oppstartstidspunktet er klart, men det vil også her bli kolonnekjøring på kveld og natt. Det er også Kraftmontasje AS som er utførende entreprenør for utskifting av viftene i disse to tunnelene.

Om Freifjordtunnelen

Freifjordtunnelen er en 5 kilometer lang undersjøisk vegtunnel, og er en del av Krifast, som er fastlandsforbindelsen til Kristiansund. Den var verdens lengste undersjøiske vegtunnel når den ble åpnet for trafikk i august 1992.

Det er forbudt for gående og syklende i tunnelen.

Følg med på www.vegvesen.no/trafikk for oppdatert veg- og trafikkinformasjon.