Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen og nødetater øver i Fløyfjelltunnelen 7. februar. Tunnelen blir stengt tre timer på kveld og natt.

– Det er en øvelse der vi tester ventilasjon ved hjelp av teaterrøyk. Den er helt ufarlig, men veldig visuell. Røyken vil trolig legge seg over Sandviken på ene siden av tunnelen, og over jernbanen på den andre. Nødetater vil bli varslet på forhånd, sier brannvernleder Ove Edgar Amundsen i Statens vegvesen

Øvelsen starter klokken 22.00 tirsdag 7. februar, og er ferdig klokken 01.00 onsdag 8. februar. Løpene vil bli vekselvis stengt, og dette bli tydelig skiltet. Statens vegvesen anbefaler omkjøring om Arna.

Statens vegvesen øver med røyk i Fløyfjelltunnelen mandag kveld/natt til tirsdag. Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen
Statens vegvesen øver med røyk i Fløyfjelltunnelen mandag kveld/natt til tirsdag. Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen

Dette er tunnelen

Den meter lange Fløyfjelltunnelen på E16/E39 mellom Bergen sentrum og Sandviken åpnet i 1988.

Sørgående løp blir gjennomsnittlig trafikkert av 23.918 kjøretøy i døgnet. Det er dette som kalles årsdøgntrafikk (ÅDT). Av dette er 10 prosent, eller 2391, lange kjøretøy (tungtrafikk). For nordgående løp er tilsvarende tall 23.205 og 2320.

Trygg tunnel

– Vi har forståelse for at stengte tunneler kan skape utfordringer for trafikantene. Men da er det viktig å minne om at vi gjør det nettopp for dem, som en del av arbeidet med å holde tunnelene trygge, sier Amundsen.

Det er krav i tunnelsikkerhetsforskriften og for sikkerhetsgodkjenning at vi skal holde slike beredskapsøvelser.

Samfunnsberedskap

Statens vegvesen er en del av den totale samfunnsberedskapen. Å forberede seg på andre situasjoner enn hverdagen er en sentral del av dette.

Vegdrift handler om konsekvens. Vi gjør derfor det vi kan for at stenginger, både akutte og planlagte, skal bli så korte som mulig.

Beredskapsøvelse i tunneler er et eksempel på en planlagt og nødvendig stenging. Ved å øve sammen med nødetatene driller vi våre rutiner og sørger for at beredskapslinjene er best mulig forberedt den dagen en situasjon inntreffer.

Minimerer ulemper

Øvelser som denne er en av viktig del av Statens vegvesens kontinuerlige arbeid med å sørge for et effektivt, trygt og fremkommelig vegnett.

– Som sagt så er har vi forståelse for at stengt veg kan være krevende for trafikantene. Derfor forsøker vi alltid å minimere ulempene ved stenging, og legger derfor øvelsen til den tiden av døgnet da det er minst trafikk, avslutter brannvernleder Ove Edgar Amundsen i Statens vegvesen.

Kontaktperson: Ove Edgar Amundsen, ove.amundsen@vegvesen.no, telefon 4750782

Aktuelt for fylke(r): Vestland