Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Tre entreprenører ønsker å holde riksvegene i midtre Troms og Tromsøområdet framkommelige og trygge fram til 2028. Miljøkravene skjerpes.

Bilde av brøytebil. Tre entreprenører vil drifte riksvegene i midtre Troms og Tromsøområdet de neste fem årene.
Tre entreprenører vil drifte riksvegene i midtre Troms og Tromsøområdet de neste fem årene. Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen

Kontrakten med Statens vegvesen omfatter 305 kilometer veg, hvor 30 kilometer er gang- og sykkelveger. Vegene som skal driftes og vedlikeholdes er E6 fra Salangsdalen i Bardu nordover til Skibotn, og E8 fra Tromsø lufthavn til riksgrensen mot Finland. Vegene går gjennom kommunene Balsfjord, Bardu, Målselv, Storfjord og Tromsø.

Både by og fjelloverganger

– Kontrakten byr på både bydrift på høytrafikkerte veger i Tromsø sentrum til utfordrende fjelloverganger, som Skibotndalen opp til grensen. Om vinteren skal både høyfjellsproblematikk og kystklima handteres. Dette er sentrale trafikkårer med mye tungtrafikk og svært få omkjøringsveger. Vi er godt fornøyde med konkurransen, sier kontraktsansvarlig Karl Martin Eriksen i Statens vegvesen.

Entreprenøren vil få ansvar for vinter- og sommerdrift og løpende vedlikehold av vegene.

Disse har levert tilbud

Tilbyder

Tilbudssum i kr ekskl mva.

Mesta AS

417 852 903,-

Veidekke Industri AS

476 483 685,-

Presis Vegdrift AS

536 246 056,-

I løpet av få uker blir det klart hvem som tildeles kontrakten. Kontraktsignering skjer etter karensfristens utløp.

Stiller miljøkrav

Statens vegvesen har skjerpet kravene til miljø og reduserte klimautslipp i alle kontrakter. Entreprenøren må derfor ta i bruk kjøretøy og maskiner med miljøvennlige motorer, og kontrakten har bedt om pris på el-drevne kjøretøy til regningsarbeid.

Gjenbruk, resirkulering og krav til kildesortering av avfall er sentrale punkter i kontraktsgrunnlaget. Tiltak for renhold i tunneler og tiltak mot svevestøv blir også mer vektlagt enn tidligere. Plantevernmidler skal brukes minst mulig.

– I Tromsø by blir det forsterket vinterdrift på gang- og sykkelvegnettet langs riksvegene, for å gi bedre forhold for gående og syklende. Det blir også ekstra satsing på grøntanlegg i byen og på våre rasteplasser, sier Karl Martin Eriksen.

I tillegg forsterkes kravene til innsats på enkelte strekninger med fremkommelighetsproblemer.

Den nye kontrakten gjelder i fem år fra 1. september 2023 til 31. august 2028. I tillegg er det gjensidig opsjon for forlengelse med inntil tre nye år.

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark