Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Fem elektroentreprenører vil drifte elektroutstyret på over 100 mil riksveg i for Statens vegvesen.

Fem firma vil drifte elektro på riksvegene i Finnmark. Kartet viser kontraktsgrensene.
Fem firma vil drifte elektro på riksvegene i Finnmark. Illustrasjon: Statens vegvesen

Elektrokontrakten omfatter samtlige riks- og europaveger i Finnmark, med unntak av E45 og det meste av E6 i Alta kommune. Det betyr til sammen 1043 kilometer veg, hvor 32 kilometer er gang- og sykkelveg.

– Oppdraget omfatter kontroll, funksjonstesting og internkontroll samt periodisk arbeid, i tillegg til reparasjon av skader og utskifting og installasjon. Entreprenøren får også ansvar for å planlegge, registrere og dokumentere, og rapportere til byggherren. Beredskap og handtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av elektriske anlegg på vegnettet inngår også i kontrakten, sier byggeleder Jan Julius Onseng i Statens vegvesen.

Disse leverte tilbud

Tilbyder

Tilbudssum i kr ekskl mva.

Gagama Elektro

64 619 226,-

Varanger Kraft

65 258 309,-

Alta Kraftlag

74 545 380,-

Mesta

84 514 081,-

BMO Elektro

89 835 667,-

– Vi er godt fornøyde med at fem tilbydere har meldt sin interesse for dette oppdraget. Nå skal vi kvalitetssikre og kontrollregne på tilbudene, sier Onseng.

Kontrakten er femårig, med oppstart 1. september 2023. I tillegg er det gjensidig opsjon for forlengelse med inntil tre nye år.

Disse installasjonene skal følges opp

De viktigste anleggene og installasjonene i kontrakten er:

  • 10 tunneler
  • 10 værstasjoner
  • 45 trafikkregistreringsstasjoner
  • 10 variable skilt
  • 4 bruer med elektriske anlegg
  • 20 sideanlegg
  • 2 700 belysningspunkter utenfor tunnel
  • 16 høyfjellsbommer
  • 50 fordelingsskap for veglys
  • 20 overvåkningskameraer

Kontrakten inneholder også miljøkrav, og entreprenøren må rapportere energiforbruk, utslipp og forbruksdata på kjøretøyene som brukes i kontrakten.

Endringer som skjer på vegnettet i kontraktsperioden vil også inngå i kontrakten. Eksempler på dette er el-installasjonene i den nye Skarvbergtunnelen på E69, og ny vindmåler på Kvalsundbrua på E94.

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark