Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Ny kantdrager, nytt rekkverk, mindre breddeutvidelse, forsterkning av stålbjelkene, skifte av fuger og ny asfaltbelegning er arbeidene som skal gjøres.

Atna bru på riksveg 3 går over Glomma, rett nord for tettstedet Atna i Stor-Elvdal kommune.

Bilde av Atna bru fra siden.
Foto: Statens vegvesen.

Trafikale konsekvenser 

Frist for ferdigstillelse av arbeidene er 15. september 2024. I byggeperioden vil trafikken bli lysregulert og avvikles på ett kjørefelt med minimum kjørefeltbredde 3,5 meter. Det vil ikke foregå arbeider på brua mellom 30. september 2023 og 2. april 2024. Dette på grunn av arbeider som krever temperatur over 5 plussgrader. I denne perioden vil trafikken avvikles på to kjørefelt med asfaltert kjørebane.  
 
– En side av brua skal ferdigstilles før arbeidene flyttes over til andre siden, og det er mål om at 270 meter med kantdrager på bruplate og landkar, samt komplett brurekkverk, skal være ferdig innen utgangen av november i år, sier Rolf Storsveen i Statens vegvesen. 

Omfattende arbeider 

Det er en stor jobb som skal gjøres for å utbedre og vedlikeholde Atna bru. 

– Eksisterende kantdragere skal fjernes og det skal støpes totalt 540 meter med nye kantdragere, det skal monteres nytt brurekkverk og to fuger skal skiftes ut. Det er også behov for noe forsterking av stålbjelker ved pilarene under brua. All belegning på brua skal fjernes og det skal legges ny membran og asfalt på hele brudekket, sier Rolf Storsveen. 

Forlenger levetiden til brua 

Atna bru stod ferdig bygd i 1975. Brua har fem spenn og er bygd som ei stålbjelkebru med betongdekke. Brua har en total lengde på 254 meter, hvor lengste spenn er 60 meter. 

– Vi beklager ulempene dette medfører for trafikantene, men disse arbeidene er et godt eksempel på Statens vegvesens målsetning om at vi må ta vare på det vi har og utbedre der vi kan. Det er viktig og riktig at disse arbeidene utføres, og bruas levetid forlenges, sier Rolf Storsveen i Statens vegvesen. 

Sikkerheten først 

Brurekkverket til Atna bru har vist seg å være påkjørselutsatt. Kantene på brudekket har betydelig med avskallinger på betong og brua er smal. Føringsbredden på brua økes med 0,5 meter, fra 7,0 meter til 7,5 meter.  
 
– Vi understreker at brua er trygg både før og under arbeidene. Det er veldig viktig at skilting og lysregulering blir respektert i anleggsperioden. Sikkerheten for trafikantene og de som arbeider med brua må komme først, understreker Rolf Storsveen. 
 
Utførende entreprenør for arbeidene er BMO Entreprenør AS.

Følg med på trafikkinformasjon

Følg med på www.vegvesen.no/trafikk eller last ned Vegvesenets trafikk-app for oppdatert veg- og trafikkinformasjon for trafikale konsekvenser av arbeidene som gjøres på Atna bru.

Kart som viser hvor brua er.
Kart: Google Maps.