Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Seks mistet livet på norske veier i februar. Fire flere enn i februar i fjor. Etter årets to første måneder har 12 personer omkommet i trafikken.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

Ulykkestallene for februar har mange likheter med januar: Seks personer omkom. Fem menn og en kvinne. Som i januar, døde fire i møte med tungbil, en i utforkjøringsulykke og en i fotgjengerulykke. De fleste som omkom i februar, var unge mennesker i 20-30-årene. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

For mange unge dør i trafikken

Ulykkestallene for februar har mange likheter med januar: Seks personer omkom. Fem menn og en kvinne.  Som i januar, døde fire i møte med tungbil, en i utforkjøringsulykke og en i fotgjengerulykke. De fleste som omkom i februar, var unge mennesker i 20-30-årene.

- Etter en lang periode med nedgang blant unge omkomne i trafikken, har fremgangen stagnert. Dette kan vi ikke akseptere, sier leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes. 

De fleste unge som tar førerkort har fått grundig opplæring, og de har gode holdninger og motivasjon til å opptre trafikksikkert, sier hun. Unge mennesker med livet foran seg skal beskyttes spesielt. Derfor er mange av trafikksikkerhetstiltakene våre spesielt rettet mot unge i trafikken, for å få ned ulykkestallene igjen. Dette står alle som jobber med trafikksikkerhet sammen om.

Dødsfallene i februar skjedde i Innlandet, Trøndelag, Troms og Finnmark, Viken, Møre og Romsdal og Vestland. Ingen er døde i fylkene Oslo, Vestfold og Telemark, Agder eller Nordland så langt i år.

Høyere dødstall enn i 2022, men halvert på ti år

Til sammen i årets to første måneder omkom tolv personer. Dette er åtte flere enn på samme tid i fjor, men på samme nivå som før pandemien. Går vi tilbake i tid, ser vi at til nå i 2023 har vi halvparten så mange dødsfall som for ti år siden.

- 2022 startet med pandemi og svært få omkomne i trafikken, sier Guro Ranes.

Når vi lykkes med å få flere til å holde fartsgrensa, kjøre etter forholdene, bruke bilbelte og kjøre rusfritt, er gevinsten for trafikksikkerheten stor. Vi har alle et felles ansvar for å ferdes trygt for både oss selv og andre, sier hun. Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken ligger som grunnlag for Vegvesenets arbeid med trafikksikkerhet i Norge.

Norge fortsatt med i toppen i Europa

Ulykkestallene fra EU viser at Norge, til tross for mange omkomne i 2022, fortsatt ligger i toppen av statistikken over lav risiko for å dø i trafikken, målt mot antall innbyggere. Etter at Norge i mange år har ligget helt på topp, er det i år Sverige som er det mest trafikksikre landet i Europa, med Norge på en andreplass.

Mer detaljert statistikk: Road safety statistics 2022 in more detail (europa.eu)