Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vegvesenet skal montere sikringsnett for å hindre at is faller ned på E39 på nordsiden av Siratunellen. Arbeidet starter 8. mars og vil pågå ut måneden.

Rett før jul raste det ned is fra fjellsiden på nordsiden av E39 Siratunellen. Statens vegvesen har evaluert hendelsen og ser at det er behov for å montere et sikringsnett for å forhindre at is faller ned i vegbanen.

Tar ikke sjansen på engangstilfelle

– Slike isdannelser trenger ikke å være like hver vinter, men vi tar ikke sjanser på at dette var et engangstilfelle. Vi prioriterer sikkerheten til trafikantene, forteller avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Tore Jan Hansen.

Hendelsen i desember skjedde like ved et av punktene hvor det ble montert sikringsnett i høst. Statens vegvesen avsluttet i november 2022 sikringsarbeid i fjellsiden langs E39 fra Sira til fylkesgrensen til Rogaland hvor rassikringsgjerder ble montert på utvalgte punkter, og det ble utført noe fjellrensk og montering av steinsprangnett.

Arbeidet på nordsiden av E39 Siratunellen starter torsdag 8. mars og er planlagt å vare ut måneden.

Maks 15 minutters venting

I motsetning til arbeidet i høst, blir det ikke omkjøringsveg mens arbeidet pågår. I hovedsak vil alt arbeid foregå på dagtid med manuell dirigering og kjøring med ledebil kontinuerlig frem og tilbake fra kl. 08.00 til kl. 19.00.

– Målet er at vi skal ha maks 15 minutters ventetid, forklarer avdelingsdirektøren.

Unntaket er to netter, natt til 9. og natt til 10. mars. Her vil E39 bli steng fra kl. 21.00 og frem til kl. 06.00 for å montere isnett. Disse to nettene blir det kolonnekjøring med ledebil i begge kjøreretningene hver annen time. Det vil si kl. 23.00, kl. 01.00, kl. 03.00 og kl. 05.00.

– I løpet av disse to nettene vil kranbilen bruke hele vegbredden ved løft og montering. Trafikken vil gå forbi arbeidsområdet hver annen time gjennom natten, forklarer Hansen.

I helgene gjelder følgende:

  • Fredager blir det manuell dirigering fra kl. 08.00 og frem til kl. 12.00. Etter kl. 12.00 vil det være fri ferdsel resten av dagen.
  • Lørdager blir det manuell dirigering fra kl. 08.00 til kl. 19.00, fri ferdsel etter kl. 19.00.
  • Søndager blir det fri ferdsel hele dagen.

Statens vegvesen har hatt god dialog med blålysetatene i forkant av dette arbeidet, og utrykningskjøretøyer har fått en egen instruks.

– Vi oppfordrer trafikanten til å følge skiltingen og trafikkdirigentene sine anvisninger, samt vise hensyn til de som vi ha arbeidsplassen sin langs vegen, sier Hansen.

Aktuelt for fylke(r): Agder