Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvegen utbedrer natursteinsmur på E39 Paradisstranden. Dette er konsekvensene for trafikken.

– Vi skal fjerne deler av eksisterende natursteinsmur som buler ut, masseutskifte og sette opp ny mur, sier byggeleder Bente Bjotveit i Statens vegvesen.

Statens vegvesen jobber på E39 Paradisstranden i 5-6 uker fremover.
Statens vegvesen jobber på E39 Paradisstranden i 5-6 uker fremover.

Anbefaler omkjøring

Arbeidet starter i dag, og skal pågå i fem-seks uker. Arbeidet utføres primært på dag mellom klokken 07.00 – 22.00, men arbeidets kompleksitet gjør at også nattarbeid kan bli aktuelt.

Trafikksikkerhet er viktig også for de som arbeider på vegen, og vi må derfor innsnevre vegen til ett kjørefelt mens vår entreprenør gjør jobben.

Statens vegvesen skilter omkjøring, og anbefaler rv. 580 Flyplassveien eller fv .557 Knappetunnelen som alternative fremkomstveger.

– Vi gjør det for trafikantene

Statens vegvesen har forståelse for at vegarbeid kan være krevende for trafikantene, men da er det viktig å minne om at vi gjør det nettopp for dem, for at vegen skal være trygg og fremkommelig også i morgen, legger Bjotveit til.

– Drift å holde vegen åpen i dag, vedlikehold er å sørge for at vi klarer det i morgen. Vi inspiserer våre vegobjekter slik at vi til enhver tid har oversikt over tilstanden, noe som gjør at vi kan gjøre rett tiltak til rett tid. En mur som buler ut, kan utgjøre en fare for trafikantene, og vi må derfor gjøre dette arbeidet – med de konsekvensene det har undervegs. Vi vil igjen understreke at vi har forståelse for at vegarbeid kan oppleves krevende for trafikantene, spesielt på en høytrafikkert strekning som dette.

Paradisstranden har en gjennomsnittlig døgntrafikk på 38.972. Det er dette som kalles årsdøgntrafikk (ÅDT). Av dette er ni prosent, eller 3507, lange kjøretøy (tungtrafikk).

Stenger gang- og sykkelveg

Arbeidet får konsekvens også for myke trafikanter.

Gang- og sykkelvegen blir stengt i perioden arbeidet pågår. Vi anbefaler Allebakken og Ny-Paradis som alternativ rute.

– Gang- og sykkelvegen vi må stenge på grunn av sikkerhet under arbeidene, er mye brukt, og vi beklager de midlertidige ulempene også for de myke trafikantene, avslutter Bjotveit.

Kontaktperson: Bente Bjotveit, e-post bente.bjotveit2@vegvesen.no, telefon 960 88 757

Aktuelt for fylke(r): Vestland