Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Denne uka startet årlig vårrengjøring av riks- og europavegene i Trøndelag. Det blir rent og pent, og når vegstøvet fjernes, blir luftkvaliteten bedre.

Arbeidet skjer i hovedsak på kvelds- og nattestid.

Bilde av skilt med teksten "Renhold".
Foto: Statens vegvesen.

Bedre trafikksikkerhet og luftkvalitet

Det er Veidekke, Statens vegvesens driftsentreprenør for kontrakten, som gjennomfører vårrengjøringa på riks- og europavegene i Trøndelag. De «støvsuger», feier og spyler vegbane, gang- og sykkelveger, fortau, rekkverk, skilt, leskur og signalanlegg. I tillegg plukker de søppel og tømmer sandfang.

– Denne årlige vårrengjøringa er veldig viktig for å fjerne vegstøvet. Det bidrar både til bedre trafikksikkerhet og luftkvalitet. Og så blir det selvsagt mye triveligere å ferdes både som kjørende, syklende eller gående sier byggeleder Torunn Haugen Sandvik i Statens vegvesen.

Jobber når det er minst trafikk

Rengjøringsarbeidet på kjørevegene starter i hovedsak ved 22:00-tida og er ferdig før klokken 06:00 morgenen etter.

Gang- og sykkelvegene langs riks- og europavegene blir rengjort på dagtid.

Samtidig med rengjøringa gjør mannskapene en del inspeksjoner og mindre reparasjoner og utbedringer på rekkverk, samt skilt med mer når vegene likevel er stengt. Det er effektivt og sparer trafikantene for flere stenginger.

Bilde av lastebil som brukes i veivedlikehold av entreprenør Veidekke.
Foto: Veidekke.

Ta hensyn til de som arbeider

– Driftsentreprenør jobber i hovedsak om kvelden og natta når trafikken er lav og ikke berører så mange bilister. Da er det også tryggere for mannskapene å jobbe på vegene, sier Haugen Sandvik.

Hun oppfordrer trafikantene til å ta hensyn til de som gjør denne viktige jobben.

– Vær oppmerksom på pågående arbeid og kjør forsiktig. Sikkerheten for de som arbeider og trafikantene er det aller viktigste.

Ferdig i begynnelsen av mai

Vårrengjøringen i Trøndelag skal være ferdig innen 10. mai.

Oversiktene under viser hvor og når rengjøringsarbeidene er planlagt på hovedvegnettet.

Vi gjør oppmerksom på at været kan føre til endringer i planene. Det ligger alltid oppdaterte trafikkmeldinger på www.vegvesen.no/trafikk og i app-en Vegvesen trafikk

 

Ukenummer

Strekninger

15

16

17

18

19

E6 Klett – Stjørdal

X

X

X

 

 

Riksveg 706 (Nordre avslastingsveg)

X

X

X

 

 

E6 Stjørdal – Verdal

 

X

X

 

 

E6 Berkåk – Klett

 

 

X

X

 

E14 Stjørdal – riksgrense

 

 

 

X

X

E6 Oppdal - Berkåk og riksveg 70

 

 

X

X

X

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag