Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Forslag til reguleringsplan for rv. 41 Kvitsund gymnas–Kviteseid, gang- og sykkelveg og kryss.

I samsvar med plan- og bygningslova §3-7 og § 12-10 legg Statens vegvesen i samarbeid med Kviteseid kommune ut forslag til reguleringsplan for rv. 41 Kvitsund gymnas–Kviteseid, gang- og sykkelveg og kryss.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av gang- og sykkelveg og kryss.

Reguleringsplanen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 30.03.2023 – 18.05.2023 og er tilgjengelig på heimesida til Kviteseid kommune under «planar og høyringar». 

Planar til offentleg ettersyn - KVITESEID KOMMUNE

Merknader og innspel

Merknader og innspel til planforslaget må sendast skiftelig innan 18. mai 2023 til: Statens vegvesen, Postboks 1010 Ål, 2605 Lillehammer. Eller med e-post til firmapost@vegvesen.no. Merknader merkast med «merknad til Rv41 Kviteseid, 22/72594».

Formål med prosjektet

Formålet med prosjektet er å få sammenhengende gang og sykkelveg mellom Kvitsund Gymnas og Kviteseid sentrum. I tillegg planlegges det for en bedre løsning av krysset ned til Kviteseid sentrum fra Rv 41. Kommunen skal legge nye vannrør, slik at dette er et samarbeidsprosjekt mellom Statens Vegvesen og Kviteseid kommune.

Spørsmål?

Ved eventuelle spørsmål om planforslaget kontakt Morten Ask, epost: morten.ask@vegvesen.no eller mobil 913 85 797.

Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark