Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen vil lære av Havarikommisjonens gjennomgang etter en trafikkulykke med midtrekkverk på E6 i Eidsvoll kommune sommeren 2021.

I etterkant av ulykken har Statens havarikommisjon undersøkt hvordan og hvorfor midtrekkverket sviktet og har også gjennomgått prosessene rundt godkjenning og oppfølging av bruken av rusttregt stål.

Bilde av rekkverket i cortenstål ble satt opp som et pilotprosjekt da ny E6 i Innlandet ble bygd. Foto: Google Maps.
Rekkverket i cortenstål ble satt opp som et pilotprosjekt da ny E6 i Innlandet ble bygd. Foto: Google Maps.

Havarikommisjonen offentliggjorde sin rapport i dag.

Pilotprosjekt

Bakgrunnen er et pilotprosjekt som ble satt i gang av Statens vegvesen i forbindelse med utbygging av E6 mellom Gardermoen og Kolomoen i perioden 2009 til 2015. I den forbindelse ble det installert «ferdigrustet» rekkverk, av såkalt cortenstål.

Inspeksjoner av rekkverket har imidlertid vist at stålkvaliteten ikke var som forventet. Rekkverket brytes ned raskere enn annet rekkverk, blant annet på grunn av fukt og salt.

Statens vegvesen startet derfor arbeidet med å skifte ut rekkverk på E6 sør for Stange høsten 2022.

Nødportene på strekningene ble også skiftet ut høsten 2022.

Det var skader på en av disse portene som førte til at passasjeren i ulykkesbilen ble skadet. Låsekonstruksjonen på nødportene var av en helt spesiell type som ikke har vært i bruk andre steder tidligere, og midtrekkverket var ikke satt sammen i henhold til instruksen.

Flere mangler

Statens havarikommisjon konkluderer i sin rapport med at det var flere mangler knyttet til Statens vegvesens innkjøp, godkjenning og oppfølging av pilotprosjektet med rusttregt stål.

– Vi har lært mye av Havarikommisjonens gjennomgang av dette prosjektet. Her må vi bare beklage at vi ikke hadde gode rutiner for godkjenning og oppfølging av dette pilotprosjektet, sier avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen.

Fortsetter med innovasjon

Han understreker at Statens vegvesen fortsatt skal drive innovasjon.

– Vi skal fortsatt teste ut nytt vegutstyr og nye materialer for å utvikle stadig bedre og mer framtidsretta løsninger. Men vi må redusere risikoen når vi setter i gang nye pilotprosjekter, og vi må ha gode rutiner for oppfølging. Utprøving av nye materialer og konstruksjoner må skje i et begrenset omfang fram til vi har dokumentert egnethet og kan ivareta sikkerheten, sier Cato Løkken.

Siden i høst er 5 kilometer av rekkverket i rusttregt stål skiftet ut. 45 kilometer gjenstår, og dette skal etter planen skiftes ut i løpet av dette året og neste år.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet