Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Etter påske og noen uker framover blir rv. 354 Breviksbrua i Brevik nattestengt og E134 Valleråi bru i Seljord tidvis døgnstengt pga vedlikeholdsarbeider.

Blant annet så skal asfalten på Breviksbrua freses ned nå for å gi plass til ny asfalt litt senere i vår.
Blant annet så skal asfalten på Breviksbrua freses ned nå for å gi plass til ny asfalt litt senere i vår. Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen

Asfaltarbeider på rv. 354 Breviksbrua

Breviksbrua blir nattestengt for lette og tunge kjøretøy mens Statens vegvesen freser ned gammel asfalt og etablerer ny tilslutning til kantdrageren. Arbeidene er planlagt med oppstart mandag 17. april og kommer til å pågå ca. tre uker framover. Det blir skiltet omkjøring

Myke trafikanter og mopeder kan krysse brua mens arbeidene pågår. Trafikkdirigenter vil sørge for at de kommer seg trygt over.

–  Arbeidene på brua vil dessverre føre til noe støy, og vi beklager ulempene dette medfører for de som bor i nærheten. Vi må jobbe om natta når trafikken er lav slik at vi berører færrest mulig trafikanter, forklarer byggeleder Lars Erik Hegg i Statens vegvesen.

Det blir lagt ny asfalt på brua litt senere. Den skal være på plass før ferien starter.

Utskifting av fuger på E134 Valleråi bru

De gamle asfaltfugene på Valleråi bru i Seljord er skadet og skal erstattes med nye stålfuger. Stålfugene skal ta opp bevegelsene i brua på en bedre måte enn de gamle.

– Av konstruksjonstekniske årsaker må vi blant annet forkorte bruplata med om lag en meter, samt at vi må forlenge landkarveggen for å få etablert de nye stålfugene. Kantdrageren i hele bruas lengde vil også bli rehabilitert når vi først er på plass. Dette er en relativt omfattende jobb, men vi har et mål om å ferdigstille brua innen utgangen av juni, sier Lars Erik Hegg.

Vedlikeholdet av Valleråi bru har allerede begynt, og brua er nå lysregulert. Når fugene skal monteres, blir brua helstengt i cirka to uker. Hvis alt går etter planen, skjer det i perioden 13. mai – 2. juni. Det blir skiltet omkjøring.

Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark