Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Sikring av fjellskjæringer ved E18 Hemtunnelen blir mer omfattende. Men arbeidet tar en pause for å sikre trygg og god fremkommelighet de neste helgene.

Tunnel og fjellskjæring med sikringsbolter
Statens vegvesen tar en pause i arbeidet ved E18 Hemtunnelen for å sikre trygg og god trafikkavvikling i helgene som kommer. Foto: Statens vegvesen

Siden midten av mars har trafikken gått i ett løp i E18 Hemtunnelen ved Tønsberg. Alle elektroniske styringsenhetene inni tunnelen er skiftet ut og på utsiden har det pågått sikring av fjellskjæringer. Etter planen skulle begge kjørebanene åpnes i midten av mai, men under arbeidet med fjellskjæringene har vi sett et større behov for sikring.

God dialog med politiet om den beste løsningen

– Vi har jobbet med å sikre fjellskjæringene rundt tunnelportalene i sør og nord. Etter at vi var ferdige med fjellrensk, ser vi et større behov for boltesikring og bruk av sprøytebetong, forklarer Tore Jan Hansen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Hansen anslår at arbeidet vil ta minimum to uker.

Nå står vi foran to langhelger, og tradisjonelt er pinsehelgen den helgen med størst trafikk gjennom året.

– Vi har hatt et godt samarbeid med politiet i denne saken. Vi ser at det kan bli utfordrende å ha E18-trafikken gående i ett kjørefelt nå som vi står foran to uker med mye trafikk. Vi har derfor valgt å prioritere trafikkavviklingen foran økonomi og fremdrift, sier Hansen.

Prioriterer trafikksikkerhet

Sperringene som nå står langs E18, blir fjernet natt til mandag 15. mai. Fra kl. 06.00 mandag morgen vil trafikken gå som normalt i begge kjøreretningene. Slik vil E18-trafikken forbi Hemtunnelen være frem til pinsen er over. Natt til 31. mai starter arbeidet med å sette opp sikringstiltakene igjen, og trafikken vil gå i ett kjørefelt fra onsdag morgen kl. 06.00.

– Dette er en løsning som koster oss noen hundre tusen kroner, men vi synes det er riktig å prioritere trafikksikkerheten og god trafikkavvikling. Derfor har vi konkludert med at denne løsningen er den beste, forklarer Tore Jan Hansen.

Selv om det er et større sikringsbehov i fjellskjæringen enn først antatt, er det ingen umiddelbar fare ved å ta en pause fra dette arbeidet.

– Selv om vi skal gjøre en større sikringsjobb, er det viktig å påpeke at det ikke er noen akutt fare med fjellskjæringen, forsikrer Tore Jan Hansen.

Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark