Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Atna bru på riksveg 3 i Stor-Elvdal var nattestengt natt til i dag, tirsdag 2. mai, og skulle også vært stengt kommende natt.

Brua var nattestengt for montering av stillassystemer som skal brukes i vedlikeholdsarbeidene på brua.

Bilde av Atna bru fra siden.
Foto: Statens vegvesen.Pressemelding 28. april fortalte om nattestengingen:

– Entreprenøren fullførte arbeidene i natt og derfor trenger vi ikke å nattestenge en natt til. Det betyr at trafikken igjen vil gå i ett kjørefelt med lysregulering både dag og natt, sier byggeleder Rolf Storsveen i Statens vegvesen.

Atna bru er på riksveg 3 og går over Glomma, rett nord for tettstedet i Atna i Stor-Elvdal kommune.

Statens vegvesen startet 11. april et større vedlikehold av Atna bru med ny kantdrager, nytt brurekkverk, mindre breddeutvidelse av brudekket, forsterkning av stålbjelkene ved pilarer under brua, utskifting av fuger og ny asfaltbelegning på hele brudekket.

Pressemelding 20. mars forteller mer om prosjektet og arbeidene som skal gjøres:

– Frist for ferdigstillelse av arbeidene er 15. september 2024, og vi vil informere om eventuell anleggsaktivitet som får betydning for trafikantene utover kjøring i ett kjørefelt og lysregulering, sier Storsveen.

Kartanvisning av hvor brua er.
Kart: Google Maps.
Aktuelt for fylke(r): Innlandet