Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Denne våren har Statens vegvesen gjennomført et større flomsikringsarbeid langs E6 i Saltdal i Nordland. Nå er vegen sikret for framtida.

Flomsikringen langs E6 i Øvre Saltdal er ferdig.
Flomsikringen langs E6 i Øvre Saltdal er ferdig. Foto: Kristian Riddervold Andreassen

– Vi har brukt vel 10 000 kubikkmeter steinmasser til plastring og fylling over en lengde på ca 500 meter. Dette sikrer E6 mot framtidige erosjonsskader fra ei flomstor Saltdalselv, sier byggeleder Kristian Riddervold Andreassen i Statens vegvesen.  

Statens vegvesen har fulgt med på at det har skjedd store endringer i elveløpet de siste årene. Dette har ført til skader på tidligere flomsikring. Vegvesenet har derfor vært bekymret for at erosjon og utvasking skulle skade selve E6.

Nå er arbeidet litt sør for Røkland i Øvre Saltdal ferdig. Sikringsarbeidet har pågått siden i januar i år, og er utført av NVE Norges vassdrags- og energidirektorat på oppdrag fra Statens vegvesen.

Aktuelt for fylke(r): Nordland