Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vegvesenet skal bygge om vegen langs jernbanen mellom Ås og Hauger bru til gang- og sykkelveg. Fram til ferien blir vegen stengt mellom Ås og Bølstad.

Denne sølete vegen langs jernbanen mellom Ås og Hauger bru i Ås kommune skal bygges om til gang- og sykkelveg. De forberedende arbeidene er startet.
Denne vegen langs jernbanen mellom Ås og Hauger bru i Ås kommune skal bygges om til gang- og sykkelveg. De forberedende arbeidene er startet. Foto: Marius Bjerke / Statens vegvesen

– Vi skal utvide dagens veg langs jernbanen mellom Ås og Hauger bru slik at det blir plass til en sykkelveg som er 2,5 meter bred, en grussti på 0,8 meter for løping, og et fortau for gående på 1,8 meter, sier byggeleder i Statens vegvesen, Pål Aanerød Ellingsen.

Det er krevende grunnforhold på strekningen med myr og skogbunn. Statens vegvesen må derfor gjøre forberedende arbeider før de kan gå i gang med selve byggingen av gang- og sykkelvegen. I perioden med forberedende arbeider blir vegen stengt mellom Ås og Bølstad. Alternative gang- og sykkelruter er skiltet.

Stein i store poser belaster vegen

– For å unngå setningsskader etter at gang- og sykkelvegen er bygd, må vi forbelaste vegen før vi begynner å bygge. Det gjør vi ved å legge ut stein i store poser, såkalte big bags, forklarer Aanerød Ellingsen.

Big bags er store plastsekker som er 80x80x80 cm store. Steinen blir stående i sekkene til vegen har slutter å sette seg.

– På grunn av de bløte grunnforholdene antar vi at området hvor vi plasserer steinen kan sette seg med så mye som 40 centimeter, sier byggelederen.

Arbeidet med forbelastningen skal være ferdig før sommerferien. Fram til da er vegen langs jernbanen mellom Ås og Bølstad altså stengt så fotgjengere og syklister må bruke andre ruter. Disse rutene er skiltet.

Statens vegvesen bruker såkalte big bags (store plastsekker) fylt med stein for å få grunnen til å sette seg før byggingen av gang- og sykkelvegen langs jernbanen mellom Ås og Hauger bru.
Statens vegvesen bruker såkalte big bags fylt med stein for å få grunnen til å sette seg før byggingen av gang- og sykkelvegen langs jernbanen mellom Ås og Hauger bru. Foto: Marius Bjerke / Statens vegvesen

Ferdig gang- og sykkelveg høsten 2024

Det er Østlandske veg og betong AS som utfører forbelastningen på oppdrag for Statens vegvesen.

Når setningene er under kontroll, starter arbeidet med å bygge gang- og sykkelvegen mellom Ås og Hauger bru. Dette oppdraget blir lyst ut over sommerferien med planlagt byggestart til høsten.

Gang- og sykkelvegen skal stå ferdig høsten 2024.

En del av ny gang- og sykkelveg mellom Ås og Holstad

Strekningen Ås-Hauger bru blir en del av den totalt 3,5 km lange gang- og sykkelvegen som skal bygges fram til Holstad.

Strekningen fra Hauger bru til Holstad er tenkt bygd i sammenheng med ny E18 Vinterbro-Holstad.

Aktuelt for fylke(r): Viken