Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Granstunnelen blir først helt, så delvis stengt fra 22. til 25. mai. Årsaken er at fjellet i tunnelen skal sikres med flere bolter og sprøytebetong.

Tunnel med to tunnelløp
Granstunnelen på rv. 4 blir først helt, så delvis stengt 22. til 25. mai 2023. Foto: Google maps

Det blir omkjøring via fv. 2300 gjennom Gran sentrum.

Statens vegvesen gjennomfører jevnlige inspeksjoner av riksvegtunnelene for å kontrollere at de er trygge. Gjennom inspeksjoner er det konkludert med at tunnelen trenger supplering med bolter og sprøytebetong på et par steder.

Nødvendig sikring

Det utgjør ingen akutt fare for trafikantene, men det er nødvendig å sikre ekstra for at tunnelen skal tilfredsstille standarden som kreves.

— Fjell er et levende materiale og det er ikke uvanlig at det skjer ting som gjør at vi må inn å gjøre supplerende sikringsjobber. Vi må demontere betongveggene i tunnelen, fordi sikringa skjer bak veggene. Derfor må vi stenge Granstunnelen helt de første dagene, forteller seksjonsleder Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Åpner ett løp

Gjennomføringa er lagt opp slik at ett tunnelløp skal åpnes for trafikk igjen så snart det er mulig, siden den økte trafikken fører til ekstra ulemper for trafikantene i Gran sentrum. Det er mange som går og sykler i sentrum og flere fotgjengeroverganger for kryssing av vegen.

— Disse dagene er det viktig at alle som bruker Gran sentrum og trafikantene som kjører igjennom sentrum viser hensyn, slik at alle kommer trygt fram, sier Stensrud.

Trafikantene finner oppdatert trafikkinformasjon i app-en Vegvesen trafikk og på vegvesen.no/trafikk.

 

Aktuelt for fylke(r): Viken