Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal utbedre gamle stikkrenner som har rast sammen og som derfor har fått nedsatt funksjon.

Her vasker vann ut vegfyllingen, som fører til erosjonsskader over tid.

Kart som angir anleggsområdet. Kart: Statens vegvesen.
Kart som angir anleggsområdet. Kart: Statens vegvesen.

Må gjennomføres

– For at veien skal opprettholde standard og levetid er det svært viktig at vann dreneres bort. Dette gjør vi for å forhindre at vi får en plutselig kritisk hendelse som gjør at E6 må stenges og at dette blir en mye mer langvarig stenging, sier byggeleder Marius Viken i Statens vegvesen.

Slik blir stengingen

Veien må stenges for at disse arbeidene skal gjennomføres, siden stikkrennene ligger under veien. Tidspunkt for stengingen blir fra klokken 18:00 tirsdag kveld 9. mai til klokken 06:00 onsdag morgen 10. mai, samt klokken 18:00 onsdag kveld 10. mai til klokken 06:00 torsdag morgen 11. mai.

Slik blir omkjøringen

Omkjøring blir en forlengelse av den som per dags dato brukes for arbeidet med midlertidig skredsikring av Lagnesberga, som er stengt i samme tidsrom. Omkjøring i dag er fylkesvei 17 og fylkesvei 760 Grong. Omkjøring disse to kveldene/nettene blir videre på fylkesvei 17 til Høylandet og derifra og ut til Gartland, E6 nord for Grong.

Ta hensyn og følg skilting

– Det vil bli manuell dirigering på omkjøringspostene som forsterket varsling. Vi har i dag allerede en del skilting på denne strekningen på grunn av arbeidene i Langnesberga. Vi beklager ulempene dette medfører, men det er svært viktig at vi får gjort disse arbeidene. Alternativet er at vi senere får en kritisk og plutselig hendelse og en påfølgende lengre stenging, understreker Viken.


Han ber om at skilting og omkjøring følges og at det vises hensyn til de som arbeider og dirigerer trafikken.

Om anleggsgjennomføring for det midlertidige skredsikringsprosjektet E6 Langnesberga:

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag