Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Sommernettene skal brukes til vedlikehold av Alta bru på E6 gjennom Alta. Trafikantene må forberede seg på noe ventetid de neste ukene.

Bilde av Alta bru. Det blir vedlikeholdsarbeid på Alta bru i sommer.
Det blir vedlikeholdsarbeid på Alta bru i sommer. Foto: Statens vegvesen

Hvert døgn kjører det i gjennomsnitt 12 300 kjøretøy på E6 over Alta bru. Nå trenger fugene på den tungt trafikkerte brua fra 1948 fornying, og Statens vegvesen tar sommernettene til hjelp.

Nattarbeid

Mandag 5. juni starter arbeidet på Alta bru. Det blir arbeid på brua mellom klokka 21.00 og 07.00 både hverdager og helg. Ett kjørefelt holdes åpent mens arbeidet pågår. Om kvelden klokka 21.00 – 00.00 blir det manuell dirigering av trafikken, mens det fra midnatt og fram til klokka 07.00 blir lysregulering.

– Det kan bli litt ventetid mens fugene blir reparert eller skiftet ut. Vær tålmodig, kjør varsomt og ta hensyn til de som jobber ute. De har en utfordrende arbeidsplass så nært trafikken, og de gjør en viktig jobb for hver enkelt av oss med å sørge for at brua blir i god stand framover, sier byggeleder Lena Mannsverk Holm i Statens vegvesen.

Gang- og sykkelveien over brua blir ikke påvirket av arbeidet, og kan brukes som vanlig av myke trafikanter.

Nedsatt fart og omkjøring for spesialtransport

Fartsgrensen blir satt ned til 30 km/t hele døgnet. Når det ikke jobbes på brua blir begge kjørefelt åpne, og det blir lagt kjørebruer over brufugene. Bilene må derfor holde lav fart, og dette kan gi noe kø også på dagtid.

Kjørebruene bygger ca 15 cm i høyden, noe som gjør at spesialtransport ikke kan passere over Alta bru i sommer. For spesialtransport blir det omkjøring om fylkesvei 7990 Raipasveien og E45 Kautokeinoveien, over Øvre Alta bru. (se kart)

Det er Visinor Rehab som utfører arbeidet på Alta bru, på oppdrag fra Statens vegvesen.

Bruvedlikeholdet på E6 gjennom Alta vil foregå ut juli måned.

Kart for omkjøring. Spesialtransport må kjøre en omvei (merket med blått) mens arbeidet på Alta bru pågår.
Spesialtransport må kjøre en omvei (merket med blått) mens arbeidet på Alta bru pågår. Illustrasjon: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark