Den nye sykkelvegen med fortau langs E18 forbi Ferd stadion på Bygdøy, kan tas i bruk fra onsdag ettermiddag 14. juni.

Bilde av nyasfaltert sykkelveg med fortau. Sykkelvegen har gulstripe, og på fortauet er det malt et hvitt fotgjengersymbol på asfalten av et barn og en voksen .
LANGS E18 PÅ BYGDØY: En del av landets mest trafikkerte sykkelstrekning er utvidet, fått gulstripe og eget fortau for fotgjengerne. Foto: Silvia Krogh / Statens vegvesen

– Fra onsdag ettermiddag 14. juni tilbyr vi en høystandard sykkelveg med fortau der brukerne får hvert sitt areal, sier byggeleder Silvia Krogh i Statens vegvesen.

Forlenger gangbrua i ei langhelg til høsten

Det som gjenstår før prosjektet er helt ferdig, er å forlenge eksisterende gangbru som går over ny sykkelveg og fortau fra Skøyen til Ferd stadion, inkludert etablering av ei ny trapp.

– Som følge av den nyetablerte sykkelvegen med fortau, må vi forlenge gangbrua og sette opp ny trapp. Dette er et trafikksikkerhetstiltak for at publikum og brukere av Ferd stadion unngår å krysse sykkelvegen der syklistene ofte kommer i stor fart, sier byggeleder Krogh.

Forlengelse av gangbrua og etablering av den nye trappa skal gjøres i løpet av ei langhelg i månedsskiftet august/september. Da blir sykkelvegen og fortauet stengt. Alternativ rute blir skiltet i denne perioden.

– Vi har valgt å gjøre denne jobben i løpet av ei helg, når gang- og sykkeltrafikken er lav, slik at vi berører færrest mulig, sier Silvia Krogh.

Når gangbru og trapp er på plass, skal Statens vegvesen rydde opp i området.

Hele anlegget ferdigstilles etter planen i midten av september.

Aktuelt for fylke(r): Oslo