Hva skal til for å få private aktører til å etablere og drive døgnhvileplasser?

Det lurer Statens vegvesen på og inviterer næringsliv, kommuner og interesseorganisasjoner til å gi innspill til konkurransegrunnlag for etablering av døgnhvileplasser i Oslo-området som er interessant for markedet. Frist for å gi innspill er 23. juni.

Mangel på interesse i privatmarkedet for å etablere, drifte og vedlikeholde døgnhvileplasser langs europavegene i Oslo-området, gjør at Statens vegvesen nå inviterer markedet til dialog.
Mangel på interesse i privatmarkedet for å etablere, drifte og vedlikeholde døgnhvileplasser langs europavegene i Oslo-området, gjør at Statens vegvesen nå inviterer markedet til dialog. (Foto: Eli Ramstad / Statens vegvesen)

Dialog for bedre konkurransegrunnlag og kontrakter

Ingen ga tilbud da Statens vegvesen i fjor lyste ut en konkurranse om etablering, drift og vedlikehold av døgnhvileplasser langs E6 sør for Oslo.

– Siden behovet for døgnhvileplasser for tungtransporten er prekært både sør og vest for Oslo, inviterer vi nå til markedsdialog for å høre med aktuelle aktører hva som skal til for at det skal være interessant å gi tilbud når vi går ut med nye konkurranser, sier prosjektleder Siv Kilskar i Statens vegvesen.

Kilskar ønsker innspill fra mange ulike aktører for å få et så bredt bilde av behovet både hos brukere og potensielle drivere av døgnhvileplasser. Hun ser for seg at alt fra grunneiere, eiendomsutviklere, serveringsbedrifter, bensinstasjoner, ladeoperatører til interesseorganisasjoner, transportfirmaer og kommuner kan ha viktige innspill.

– Vi ønsker at dialogen skal gi oss informasjon som gjør fremtidige konkurransegrunnlag og kontrakter bedre og tilpasset både brukerne og markedet, sier Siv Kilskar

Områder det er særlig aktuelt å etablere døgnhvileplasser i i denne omgangen er E6 Vestby-Oslo, E18 Oslo-Drammen og E134 Drammen-Kongsberg. 

Skriftlige og muntlige innspill

Markedsdialogen om etablering av døgnhvileplasser i Oslo-området blir gjennomført slik:

  • Skriftlige innspill og forslag sendes til Statens vegvesen innen 23. juni 2023
  • De aktørene som ønsker én-til-én-møter med Vegvesenet etter at de skriftlige innspillene er levert, melder sin interesse innen 18. august 2023.
  • Om Statens vegvesen vurderer det som hensiktsmessig, blir et utvalg aktører invitert til nye møter.

Invitasjonen til markedsdialogen er offentliggjort i Database for offenentlige innkjøp, DOFFIN. Her beskriver Statens vegvesen grundig og detaljert hva vi ønsker innspill på:

http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=369406&B=VEGVESEN

Kontaktperson Statens vegvesen Drift og vedlikehold
Siv Kilskar, prosjektleder
Tlf: 958 94 850
E-post:

Aktuelt for fylke(r): Oslo, Viken