Statens vegvesen har nå funnet løsning for midlertidig gangbru over E16 mellom Skui og Sollihøgda i Bærum.

Den vil bli montert og åpnet for trafikk senest i løpet av august.

Fredag 3. februar ble Rustan gangbru over E16 mellom Skui og Sollihøgda revet ned av en lastebil med bom.

Kan komme på plass raskere

Den midlertidige brua kan bli montert tidligere.

– Vi arbeider for om mulig å få gjennomført dette enda raskere, men kan ikke garantere at vi får til dette tidligere enn i løpet av august, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Løses med eksisterende beredskapsmateriell

Det har vært krevende å finne en god løsning.

– Det har dessverre tatt tid å finne en beredskapsbru som passet til opprinnelige fundamenter eller alternativ plassering. Produksjons- og leveringstid på en helt ny skreddersydd løsning ville tatt svært lang tid. Vi er derfor glade for at nå at vi har funnet en løsning med eksisterende beredskapsmateriell. Dette vil bli en fullgod gangbru, sier Eiterjord.

Beklager ulempene

– Dette har tatt lengre tid enn vi trodde, og vi beklager for ulempene for trafikanter som har brukt denne gangbrua. Det har vært jobbet kontinuerlig med å finne en god løsning, og vi takker for engasjement og innspill. Snart kan vi glede oss over at den midlertidige gangbrua er på plass, avslutter Eiterjord.

Når ny E16 blir åpnet vil denne veien omklassifiseres til fylkesvei, med fylkeskommunen som vegeier.

Aktuelt for fylke(r): Viken