Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Atna bru stenges mellom klokken 21:00 og 06:00 disse to nettene på grunn av flytting og montering av stillassystemer som brukes i vedlikeholdsarbeidet.

Arbeidene for Atna bru startet 11. april 2023, og entreprenørs frist for ferdigstilling av arbeidene er 15. september 2024.

Bilde av Atna bru fra siden.
Foto: Statens vegvesen.

Dette skal gjøres

– Når vi skal flytte og montere stillassystemene må vi stenge brua, her finnes det dessverre ikke noen alternativ, sier byggeleder Rolf Storsveen i Statens vegvesen.

Arbeidene som gjøres med Atna bru er som følger:

  • ny kantdrager
  • nytt brurekkverk
  • en mindre breddeutvidelse av brudekket
  • forsterkning av stålbjelkene ved pilarer under brua
  • utskifting av fuger
  • ny asfaltbelegning på hele brudekket

Slik blir trafikkavviklingen

Stengingene blir slik:

  • Torsdag kveld 15. juni klokken 21:00 til fredag morgen 16. juni klokken 06:00
  • Fredag kveld 16. juni klokken 21:00 til lørdag morgen 17. juni klokken 06:00

Mellom og etter nattestengingene er det lysregulert trafikk i ett kjørefelt, slik som det har vært tidligere.

Dette er omkjøringsalternativene

Kjøretøy under 7,5 tonn kan benytte fylkesvei 219. For lastebiler blir omkjøring via E6.

Nødetater i utrykning slippes over brua.

Omkjøring blir skiltet og det vil være trafikkdirigenter til stede under nattestengingene.

Planlegg for stengingen

– Vi ber om at trafikantene merker seg og planlegger reiser i henhold til stengingsperiodene og omkjøringsalternativene, understreker Storsveen.

Han beklager ulempene for trafikantene.

Om Atna bru

Atna bru stod ferdig bygd i 1975. Brua har fem spenn og er bygd som ei stålbjelkebru med betongdekke.

Brua har en total lengde på 254 meter, hvor lengste spenn er 60 meter. 

Atna bru på riksveg 3 går over Glomma, rett nord for tettstedet Atna i Stor-Elvdal kommune.

Kart som viser plasseringen av brua. Kart: Google Maps.
Kart som viser plasseringen av brua. Kart: Google Maps.

Vis hensyn

– Vi oppfordrer trafikantene til å være oppmerksomme på dette arbeidet, at det tas hensyn til dirigentene og at anvisningene blir fulgt. Sikkerheten for trafikantene og de som arbeider er det aller viktigste, understreker Storsveen.

Følg med på trafikkinformasjonen 

Statens vegvesen oppfordrer til å følge med på vegvesen.no for oppdatert trafikkinformasjon eller Vegvesenets trafikk-app: 

Tidligere pressemeldinger om Atna bru

Pressemelding 20. mars 2023 forteller mer om prosjektet og arbeidene som gjøres:

Pressemelding 28. april 2023 om nattestenging 2. og 3. mai:

Aktuelt for fylke(r): Innlandet