Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

NLF har varslet om fare for alvorlige ulykker ved den nye rundkjøringa ved Color Line-brygga. Nå opphever Vegvesenet syklistenes forkjørsrett her.

Syklistene langs E18 på Frognerstranda har forkjørsrett ved rundkjøringa ved Color Lines brygge på Filipstad (bilde t.v.). Det viser seg å være en farlig løsning. Fra 21. juni blir syklistenes forkjørsrett opphevet, bl.a. markert ved at rødmalingen i sykkelbanen blir fjernet (manipulert bilde t.h.).
Syklistene langs E18 på Frognerstranda har forkjørsrett ved rundkjøringa ved Color Lines brygge på Filipstad (bilde t.v.). Det viser seg å være en farlig løsning. Fra 21. juni blir syklistenes forkjørsrett opphevet, bl.a. markert ved at rødmalingen i sykkelbanen blir fjernet (manipulert bilde t.h.). Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen har gitt syklistene forkjørsrett der bilveger krysser sykkelruta langs E18 Frognerstranda. Norges Lastebileier-Forbund har varslet om at dette kan føre til alvorlige ulykker ved den nye rundkjøringa ved Color Line-brygga på Filipstad. 

Syklistene kommer i lastebilenes blindsone når lastebilene ble stående stille og vente ved vikepliktlinja ved rundkjøringa. Det fører til trafikkfarlige situasjoner.

Etter varslet fra Norges Lastebileier-forbund (NLF) opphever Statens vegvesen fra onsdag 21. juni forkjørsreguleringen for syklister i rundkjøringa ved Color Lines brygge ved å fjerne skilt og rødmalingen i sykkelbanen.

Testkjøring

– I slutten av forrige uke var vi med NLF på testkjøring i rundkjøringa og fikk bekreftet at løsningen med forkjørsrett for syklistene kan gi farlige situasjoner, sier seksjonsleder Øystein Tandberg i Statens vegvesen.

På sykkelruta langs E18 Frognerstranda er det gjennomsnittlig 5000 syklister i døgnet. Det er derfor vanskelig for tungbilsjåførene å finne luker i sykkelstrømmen for å krysse sykkelvegen. Det vil alltid være fare for at nye syklister kommer inn i blindsonen.

Tandberg sier at tiltaket med forkjørsrett for syklistene ble planlagt og gjennomført i henhold til Vegvesenets vegnormaler og regelverk, men at problemet med lastebilers store blindsone når de står stille tett ved sykkelvegen, ikke var belyst.

Syklistene får bedre framkommelighet på resten av Frognerstranda

Statens vegvesen legger til rette for at flere skal gå og sykle for å dempe veksten i bilbruken, særlig i byene. Vegvesenet har derfor gjennomført tiltak som gir syklistene langs E18 på Frognerstranda bedre framkommelighet slik at det skal bli enklere å velge sykkel framfor bil til og fra jobb.

Det er gjort flere mindre tiltak på strekningen for å forbedre fremkommeligheten for syklistene.

– Vi har fått flere positive tilbakemeldinger fra syklistene og må si oss godt fornøyd med arbeidet som er gjort for øvrig på strekningen, sier Tandberg i Statens vegvesen.

Aktuelt for fylke(r): Oslo