Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Prosjektet med nødvendig vedlikeholdsarbeid av E6-brua Kroppan Østre i Trondheim, nordgående kjøreretning, har pågått siden 2021.

Nå blir det siste finish med å renske vekk all asfalt ned til betongen, legging av ny membran og til slutt asfaltering.

Disse avsluttende arbeidene kunne ikke vært gjort i mars, når de øvrige arbeidene for brua ble avsluttet, på grunn av årstid og krav til temperatur.

Foto fra siden av Kroppan brua.
Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen.

Varighet og arbeidsintervall

Arbeidene starter mandag 19. juni klokken 22:00. Fra og med denne dato vil arbeidene pågå natt til tirsdag, onsdag, torsdag og fredag mellom klokken 22:00 og 06:00. Det kan bli aktuelt å arbeide natt til mandag 26. juni om det er behov for det. Arbeidet er anslått til å ta cirka to og en halv uke.

Tidsestimatet gis med forbehold om at det ikke dukker opp noe uforutsett i forbindelse med arbeidene eller at værforholdene blir ugunstige.

Innsnevring til ett felt om natta

Mens arbeidene pågår blir det innsnevring til ett kjørefelt, sjikane med skifte av kjørefelt og nedsatt hastighet til 50 km/t. Dette for å sikre arbeiderne som jobber på brua og trafikksikkerheten til trafikantene. På dagtid blir det kjøring i alle felt som ordinært, men med nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av skarpe brufuger (høye kanter) og ujevnheter i veien.

Det kan bli redusert fremkommelighet og kø mens arbeidene pågår kveld/natt/tidlig morgen. Vi presiserer at brua er åpen for ordinær trafikk, i tre kjørefelt i nordgående retning, utenom arbeidstiden.

Dette er gjort

I 2021 byttet vi kantdrager og rekkverk på østsiden av Kroppan Østre. I slutten av august 2022 startet arbeidene på vestsiden av Kroppan Østre. Vi måtte da også stenge østsiden av Kroppan Vestre av hensyn til sikkerhet for både trafikanter og arbeidere, samt gi rom for utstyr og personell.

Ved å renovere eldre bruer forlenges levetiden betraktelig. Lar vi bruene forfalle, må vi bygge nytt. Nybygg er dyrere og det er dårlig samfunnsøkonomi.

For betongarbeidene som gjøres nå er Consolvo entreprenør, mens entreprenør for legging av membran og asfaltering er NCC.

Ta hensyn til de som arbeider

Trafikkavviklingen har gått som planlagt og har vært hendelsesfri så langt for Kroppan Østre. Det er tydelig at trafikantene har forstått og respektert trafikkavviklingen.

Vi oppfordrer til at trafikantene er oppmerksom på arbeidene som skal gjøres nå, følger skiltingen, avpasser farten og tar hensyn til de som arbeider. Det kan være lurt å planlegge ekstra tid.

Sikkerheten for trafikantene og arbeiderne er det aller viktigste.

Fakta om bruene

Kroppan Østre (nordgående) er bygd i 1975, som spennarmert kassebru med 11 spenn. Total lengde er 402,5 meter, total bredde er 13,3 meter. Kroppan Vestre (sørgående) er bygd i 1991 og ligger parallelt med Kroppan Østre. Begge bruene har tre kjørefelt.

Følg med på trafikkinformasjonen

Statens vegvesen oppfordrer til å følge med på vegvesen.no eller Vegvesenets trafikk-app for oppdatert trafikkinformasjon for arbeidene som skal gjøres:

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag