Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Moderne biler sier høyt og tydelig fra hvis passasjerene ikke bruker sikkerhetsbelte.

Ulykkesanalysene til Statens vegvesen viser at 35 prosent av de som omkommer i bil, ikke brukte sikkerhetsbelte.
Ulykkesanalysene til Statens vegvesen viser at 35 prosent av de som omkommer i bil, ikke brukte sikkerhetsbelte.

Likevel ble det i første halvår 2023 delt ut 889 gebyr for manglende bruk av sikkerhetsbelte.

- Vi ser at enkelte aktivt unngår å bruke sikkerhetsbeltet i bilen. Det er helt uforståelig, og viser at våre kontroller fortsatt er viktige, sier avdelingsdirektør for Utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

Ulykkesanalysene til Statens vegvesen viser at 35 prosent av de som omkommer i bil, ikke brukte sikkerhetsbelte.

-De aller fleste vi kontrollerer bruker bilbelte, men 889 gebyr for manglende bruk er likevel altfor mange. Mange som kjører uten sikkerhetsbelte blir heller aldri tatt, sier Wigdel.

14  anmeldt for manglede sikring av barn i bil

-Nordmenn generelt er flinke til å sikre barna i bilen. Når vi voksne ikke sikrer barna er det både alvorlig og ulovlig. Barna er det kjæreste vi har, og det er sjåførens ansvar å ta vare på dem i trafikken, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes. 

Bruk alltid bilbelte

Det er sjelden at Statens vegvesen observerer og gir gebyr for manglende bruk av hjelm på moped og motorsykkel, men vi vet at det forekommer.

Hjelm og sikkerhetsbelte er begge svært effektive hjelpemidler for å redusere antall drepte og hardt skadde førere og passasjerer i bil og motorsykkel.  Ved å bruke sikkerhetsbeltet sikrer du ikke bare deg selv, men også andre om det skulle skje en ulykke.

Blir man observert uten bilbelte eller hjelm av en av Statens vegvesens kontrollører, blir man vinket inn på kontrollplass og ilagt et gebyr på 1500 kroner.

–  Selv om de fleste bruker sikkerhetsbeltet, er det likevel skuffende at såpass mange ikke bruker det, når vi vet at det kan være forskjellen på liv og død om ulykken er ute, avslutter Wigdel.