15 personer mistet livet på norske veier i juli. Dette er fire flere enn i fjor. Så langt i år har 67 omkommet i trafikken.

- Sommeren er høysesong for alvorlige trafikkulykker, og vi oppfordrer alle til å være ekstra oppmerksom i trafikken når vi nå går inn i den siste sommermåneden, sier direktør Nils Karbø i Statens vegvesen.

Hittil i sommer, i juni og juli, har 27 personer omkommet i trafikken, viser Vegvesenets foreløpige tall. Det er to færre enn i fjor. I 2022 omkom 47 personer i sommermånedene juni, juli og august.

I tre av dødsulykkene omkom to personer. Av de totalt tolv ulykkene skjedde tre i Nordland og Vestland, to i Trøndelag og Viken, én i Innlandet og Rogaland.

Mange møteulykker

Så langt i år har 67 personer omkommet i trafikken. Det er to flere enn på årets sju første måneder i fjor.

Nesten halvparten av alle dødsulykkene hittil i år har vært møteulykker. 30 av de 67 omkomne har omkommet i en møteulykke. Åtte av de omkomne i juli måned døde i møteulykker.

- Møteulykker har ofte sammenheng med uoppmerksomhet bak rattet. Vi ber alle trafikanter om å være skjerpet når man kjører bil. «Å kjøre er det eneste du skal gjøre» er vårt viktigste råd til alle som kjører i sommer, sier Karbø.

Antall omkomne motorsyklister er nesten halvert. I 2022 omkom 17 motorsyklister fra januar til og med juli. Så langt i år har ni motorsyklister omkommet på vegene.

Flest menn

Flere kvinner har omkommet i år sammenlignet med i fjor, men menn er fortsatt overrepresentert i statistikken. I fjor omkom 51 menn og 14 kvinner fra januar til og med juli, mot 48 menn og 19 kvinner så langt i år.

- Vi må alle ta ansvar for vår felles sikkerhet i trafikken. Hvis alle er oppmerksomme, holder fartsgrensen, kjører rusfritt og husker bilbelte, vil færre dø og bli hardt skadd i trafikken, sier Karbø.

Flest i Innlandet og Nordland

Innlandet og Nordland er hardest rammet så langt i 2023, med henholdsvis elleve og ti omkomne. Viken, Rogaland og Trøndelag følger tett på med ni omkomne. Fylkene med færrest dødsulykker Agder og Møre og Romsdal med tre, og Vestfold og Telemark med to omkomne. Det er ingen omkomne i trafikken i Oslo hittil i år.

Her er Statens vegvesens tips for å bli en mer oppmerksom sjåfør i trafikken:

  • Bestem deg for å være oppmerksom når du kjører.
  • Før du kjører, tenk på hva som kan ta oppmerksomheten din vekk fra trafikken.
  • Gjør deg ferdig før du kjører: Legg vekk mobiltelefonen, spis, finn fram musikk og still inn GPS.
  • Kjør – og konsentrer deg om dette. Det er din viktigste oppgave.
  • Kommer du på noe du må gjøre underveis – stopp og ta en pause.
Sommer er dessverre høysesong for alvorlige trafikkulykker. Fart og uoppmerksomhet er noen av utfordringene. (Foto: Knut Opeide)
Ulykkestyper. Fra Vegvesenets foreløpige juli-tall.
Fylker. Fra Vegvesenets foreløpige juli-tall.
Kjønn. Fra Vegvesenets foreløpige juli-tall.
Aktuelt for fylke(r): Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland, Viken, Svalbard