11 personer mistet livet i trafikken i juni, som er sju færre enn i samme måned i fjor. I løpet av første halvår har 51 omkommet i trafikken, mot 54 i fjor

Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

- Å kjøre er det eneste du skal gjøre

Begynnelsen på sommeren har vært bedre enn fjorårets dystre start. 24 omkomne i mai og juni i år mot 37 i de samme månedene i fjor.

-Nå kan det se ut som om vi er tilbake til en ny «normal», sier avdelingsdirektør Guro Ranes.

- Vi slår oss ikke til ro med dette, men det viser at målene vi jobber mot og tiltakene som iverksettes, bærer frukter. 179 tiltak i en fireårsplan er ambisiøst, men det finnes ikke noe viktigere for oss i Vegvesenet enn å forhindre at liv går tapt på veiene.

Sommeren er, historisk sett, tiden med flest alvorlige ulykker. Det er flere på veiene, det er mange i bilene og det blir flere distraksjoner.

- Uoppmerksomhet og høy fart tar flest liv i sommertrafikken, sier Ranes, og oppfordrer: Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Og hold fartsgrensen, for å ta vare på deg selv og andre trafikanter.

Nesten halvering i MC-ulykker

Det var 14 motorsykkel-dødsfall første halvår i fjor. Til nå i år er det åtte omkomne på MC.

-Det er fortsatt for mange som dør på MC. Fire av 11 omkomne i juni var på MC, sier Guro Ranes.

- Men det er gledelig å se at utviklingen går riktig vei. Vi fortsetter MC-dugnaden som startet opp igjen etter pandemien i fjor. Samarbeid mellom aktører som alle har noe å bidra med er en av våre største styrker på veien mot nullvisjonen.

Ingen døde på sykkel 

38 menn og 13 kvinner har mistet livet i trafikken så langt i år. Møteulykker og utforkjøringer dominerer fortsatt med 40 av de 51 dødsulykkene det første halvåret. 

Seks som døde var fotgjengere. Av de totalt 51 trafikkdrepte, omkom 31 i personbil. Så langt er ingen omkommet på sykkel.

Viken har den største nedgangen fra 11 til seks døde i trafikken første halvår. Innlandet hadde den største økningen fra tre til 10 i samme periode.

Vestland og Oslo opplever også en positiv utvikling, der Vestland hadde to dødsfall mot fem i fjor, og Oslo ikke har omkomne på veiene ved utgangen av juni.

Best i Europa

For åttende året på rad er  Norge det landet med lavest risiko for å omkomme i trafikken  – både målt mot antall innbyggere og antall kjørte kilometer.

I 2022 omkom 116 mennesker på norske veier. Dette var en økning etter pandemiårene med tall under 100. Mange av landene i Europa opplevde samme økning i dødsulykker.

- Dette er selvsagt inspirerende, og viser at selv om vi opplevde dårligere resultater i fjor, så gjør vi mye riktig. Dette skyldes et målrettet, systematisk og kunnskapsbasert arbeid over tid. Men vi har satt oss tøffe mål med nullvisjonen - en drept eller skadd i trafikken er én for mange, sa Guro Ranes da tallene ble lagt frem i juni.

Uoppmerksomhet og høy fart tar flest liv i sommertrafikken. (Foto: Bård Asle Nordbø)