I sommer kan mange oppleve at bilen blir tauet bort etter feilparkering. Hvilke rettigheter har du da?

- De som ønsker å fjerne bilen din, kan ikke gjøre det uten at de har prøvd å varsle deg først. Du skal få mulighet til å flytte bilen selv, sier Halgeir Jansen i Statens vegvesens parkeringstilsyn.

Parkeringsplass
Parkeringsplass. Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen

Statens vegvesen mottar fra tid til annen henvendelser om at parkeringsselskap eller bilbergingsselskap nekter å utlevere kjøretøy før de får betalt for bortttauingen og andre kostnader. Det er viktig å være klar over at slike selskaper ikke lenger har rett til å holde tilbake kjøretøy.

Halgeir Jansen
Halgeir Jansen, Statens vegvesens parkeringstilsyn. Foto: Simen Narjord/Statens vegvesen

 -Ved innføring av parkeringsforskriften i 2017 mistet de rettigheten til å holde tilbake kjøretøy. Parkeringsselskapene og bergingsselskapene plikter nå å utlevere kjøretøyet ditt uten at du må betale for verken kostnader ved fjerning eller en eventuell parkeringsbot (kontrollsanksjon), sier Halgeir Jansen.

Innkreving av tauekostnader og parkeringsbot må tas i ettertid.

Unntak

Det finnes to unntak fra bestemmelsen om utlevering. Skylder du ett og samme selskap over kr. 6 000 i ubetalte parkeringsbøter (kontrollsanksjoner) kan kjøretøyet holdes tilbake.

Kjøretøyet kan også holdes tilbake dersom det er fjernet etter vegtrafikkloven og fjerning er rekvirert av politiet, kommunen eller Statens vegvesen.

Møter motstand

Flere opplever motstand når de krever kjøretøyet utlevert.

- Vi har sett at parkeringsselskapene eller bortttauingsselskapene viser til foreldet regelverk og gamle domsavsigelser. Da kan det være greit å kjenne til bestemmelsen i parkeringsforskriften (§ 40, første ledd) sier Halgeir Jansen:

«Motorvogn som er fjernet, skal etter forespørsel utleveres til eieren eller den som opptrer på vegne av eieren, selv om påløpte fjerningskostnader eller ilagt kontrollsanksjon ikke er betalt.»

Den som har bestilt fjerningen, eller den som fjernet kjøretøyet, har begge plikt til å kunne dokumentere hvorfor kjøretøyet måtte fjernes, for eksempel ved fotobevis. De må også legge fram hvilken hjemmel de har benyttet for å fjerne kjøretøyet.

Tips Statens vegvesen

- Har du opplevd å få bilen din urettmessig fjernet, eller den har blitt holdt tilbake med krav om betaling, tar vi gjerne mot tips om dette på epost  sier Halgeir Jansen.