Nye testresultater viser at en ny norskutviklet sveiseteknologi gir supersterke bruer. Vegvesenet har vært tett på arbeidet hele vegen.

- Robot lasersveis-teknologien er et trippelt kinderegg som revolusjonere norsk og internasjonal brubygging, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik.

Onsdag kveld åpnet Drift og vedlikehold Ya bru for trafikk. Den nye riksvegbrua helt nord i Østerdalen på Kvikne er verdens første bilbru som er laget med automatisert og robotisert lasersveis teknologi.  Brua er en av de lasersveisa vegvesenbruene som vekker internasjonal interesse.

- Vi har hatt møter med det nedelandske vegvesenet i sommer. Sist uke var et britisk brumagasin på Fiskå, sier sjefingeniør Cato Dørum i teknologiavdelingen på Utbygging.

Den 48 meter lange brua er laget med et spenn, og ruver ikke i terrenget. Men teknologien som er brukt i produksjonen av stålelementene, gjør den beskjedne brua til en verdenssensasjon i brusammenheng.

Dobbelt så sterk

I februar 2022 åpnet Frønes gang og sykkel i Åfjord kommune i Trøndelag. Nå har Statens vegvesen og teknologibedriften Prodtex Industri AS på Sunnmøre tatt steget videre mot framtidens brubygging.

I vinter gjennomførte Sintef og DNV (Det Norske Veritas) en omfattende fullskala test av robot lasersveisa brueelementer med svært gode resultater. I testhallen til DNV i Bærum ble bruelementene utsatt for trykk på 25 tonn og 38 tonn. Trykket er flere ganger større enn trykket fra akslingene til et tungt kjøretøy.

DNV testet brulementene ved å kjøre et stempel opp og ned døgnet rundt. Etter mer enn million sykluser kom materialbruddet da de kjørte testen med 25 tonn trykk. Bruddet kom i stålet og ikke i sveisen.

-  Metoden gjør lasersveisen minst dobbelt så sterkt som en tradisjonell sveiseskjøt, sier sjefingeniør Cato Dørum i Statens vegvesen.

- Hva betyr dette for framtidens produksjon av stålbruer?

-  Det gjør at vi kan bruke mindre stål, og oppnå samme styrke og holdbarhet i stålbruene. Den to kilometer lange Julsundbrua på Møreaksen er planlagt å veie 18.000 tonn. Med den nye robot lasersveis teknologien kan vi slanke brua med 1000 tonn, sier Dørum.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik mener robot lasersveisen som Prodtex har utviklet i tett samarbeid med Ferjefri E39 folka i Statens vegvesen er et kinderegg som åpner for bygging av flere superbruer. Hans Olav Rovde er plassjef i Prodtex.

CO2-kutt

 Det kreves langt mindre energi til lasersveising enn tradisjonell sveising. Det gir mindre utslipp av CO2 under produksjon.

Den nye teknologien åpner også for produksjon i Norge i stedet for at arbeidet skjer i lavkostland, med påfølgende lang og energikrevende transport. Store bruer som Hardangerbrua og Hålogalandsbrua ble laget i Kina. 

- Bruene på Tynset og Åfjord kan bane vegen for en svært spennende utvikling av nye og langt større bruer som er produsert i Norge, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Elverhøy bru i Sunndal er under produksjon. Nå vurderer Vegvesenet å bruke samme teknologi for flere av bruer. Det er teknisk mulig å bygge Julsundbrua og andre av bruene som krysser fjorder på E39 med denne metoden.

- Jeg tror vi ser starten på et nytt industrieventyr her på Sunnmøre. Dette er teknologi for framtidens bruer. Jeg synes det er flott at Statens vegvesen har bidratt tungt inn i arbeidet med å jobbe fram nye teknologiske løsninger for fjordkryssinger sammen med Prodtex, sier Davik.

Statens vegvesen og Prodtex har videreutviklet kjent teknologi som brukes i skips- og verftsindustrien og i bilindustrien. Behovet for den nye teknologien er utløst av planene om å bygge flere lange bruer langs E39 på Vestlandet og i Møre og Romsdal. Den nye teknologien kan brukes på alle former for stål. Den kan brukes på alle typer bruer i stål enten det er flytebruer, hengebruer og bjelkebruer som Ya bru.

- Teknologien kan komme bruer på hele vegnettet til gode, sier Davik.

Lasersveising med roboter sparer tid, penger og klima. Det kan gjøre broproduksjonen til et nytt industrieventyr.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal