Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Det nye signalanlegget i Banken-krysset på Lillehammer er fullt operativt fra fredag morgen 14. juli. Trafikantene vil da komme raskere gjennom krysset.

Dataskjerm med bilde av vegbane.
Onsdag kveld ble det nye signalanlegget i Banken-krysset testet. Nå gjenstår noen småjusteringer før det blir satt i full drift fra fredag 14. juli. Foto: Lars Magnar Allergodt / Statens vegvesen

Det nye signalanlegget er ferdigmontert og operativt to uker før tida takket være effektiv jobbing fra elektroentreprenør Traftec, leverandør Swarco og asfaltentreprenør Artic Asfalt. De har jobbet på oppdrag for Statens vegvesen.

Entreprenørene berømmer trafikantene som har vist både tålmodighet og tatt hensyn under anleggsperioden.

Kortere ventetid med kamerabasert system

I Banken-krysset møtes trafikken som går til og fra E6, fylkesveg 213 og Kirkegata, kommunal veg. Krysset er Lillehammers mest trafikkerte.

– Før og etter arbeidstid er det spesielt stor trafikk gjennom krysset. Vi håper nå, med det nye signalanlegget, at trafikken skal flyte bedre og gi mindre køer morgen og ettermiddag, sier prosjektleder Lars Magnar Allergodt i Statens vegvesen. 

Fra å være basert på sensorsløyfer i bakken og radar montert på trafikklysstolpene i krysset, er det nye systemet kun kamerabasert. 

– Signalsystemet er nå mer fleksibelt, og vi kan gjøre justeringer ved behov. Tidligere har vi hatt utfordringer med sensorsløyfer i bakken ved graving og asfaltlegging. Dette slipper vi å tenke på med et kamerabasert anlegg. Når vi også har plassert kameraene høyere, på veglysmastene, blir siktsonene lengre og dermed trafikkavviklingen bedre, forklarer Allergodt.

I dag har signalanlegget i Banken-krysset et bussprioriteringssystem. Det blir videreført i det nye anlegget med nye komponenter. De nye komponentene kommer på plass så fort utstyret er mottatt fra leverandøren.

Innlandet fylkeskommune overtar

Når både signalanlegget og bussprioriteringssystemet er på plass og operativt, overleverer Statens vegvesen anlegget til Innlandet fylkeskommune som skal drifte det videre.

Trafikklys mot kveldshimmel med bil som kjører forbi.
Onsdag kveld ble det nye signalanlegget i Banken-krysset testet. Nå gjenstår noen småjusteringer før det blir satt i full drift fra fredag 14. juli. Foto: Lars Magnar Allergodt / Statens vegvesen

Kontaktperson Statens vegvesen
Lars Magnar Allergodt, prosjektleder
Tel: 99511213
E-post: