Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Elbilene har overtatt nybilsalget, men fossilbilene utgjør fortsatt en stor del av bilene på norske veier.

- Fordi norske personbiler i snitt er omtrent 18 år gamle før de vrakes, vil det ta noen år før andelen elbiler er større en andelen fossilbiler på norske veier, sier Espen Andersson i Statens vegvesen.

Hittil i 2023 er det registrert 55 276 elektriske personbiler, 4 693 ladbare hybrider, 4 971 bensindrevne og 2 698 dieseldrevne biler.

Ved månedsskiftet juni/juli utgjorde elektrisk drevne personbiler nær 24 prosent av samtlige registerte personbiler i Norge. 

Målet om at alle nye personbiler, lette varebiler og bybusser skal være nullutslippskjøretøy innen 2025, er godt kjent. Hittil i 2023 utgjør nullutslippskjøretøy hele 81,7 prosent av alle personbilene som er førstegangsregistrert. Nullutstlippskjøretøy er kjøretøy som ikke har lokale utslipp når de brukes, slik som elektriske kjøretøy eller kjøretøy drevet ved hjelp av hydrogen eller brenselsceller. For personbiler betyr dette i praksis elektriske biler, hydrogen eller brenselsceller har ikke slått gjennom i markedet.

Andel elektriske varebiler har stagnert

For lette varebiler har vi en liten nedgang sammenlignet med fjoråret. I fjor var andelen førstegangsregistrerte lette varebiler 29 prosent, mot 28 prosent hittil i år.

Store endringer for bybusser

Når det gjelder bybusser fortsetter økningen nullutslippsbusser. Snaut 69 prosent av fjorårets førstegangsregistrerte bybusser var elektriske, mens hittil i år gjelder dette for mer enn 75 prosent. Diesel går ned fra 28 prosent til 3,5 prosent. Gassdrevne busser har økt fra under 3 prosent til over 21 prosent av de førstegangsregistrerte bybussene.

- Det er gledelig at andelen utslippsfrie personbiler og busser øker. Statens vegvesen følger utviklingen tett, for å se hvordan vi ligger an med tanke på nullutslippsmålene i 2025. Elektrifisering av kjøretøyparken er et viktig bidrag til å nå Norges klimamål, sier Espen Andersson i Statens vegvesen.

Her kan du selv finne andelen av nyregistrerte nullutslippskjøretøy: Nullutslippsmålene | Statens vegvesen

Elbil på hydrogenferge.
Elbil på hydrogenferge. Foto: Bård Asle Nordbø/Statens vegvesen