Hver dag døgnet rundt kan tungbilsjåfører møte Statens vegvesens kontrollører.

At det er feil og mangler på så mange av de som blir plukket ut for kontroll, viser at vi plukker ut de riktige kjøretøyene og førerne. Foto: Statens vegvesen

Så langt i år har over 254 000 kjøretøy vært innom kontrollplassene, og 44 651 har blitt valgt ut til utvidet kontroll.

- Hovedbildet er at tunge kjøretøy langs norske veier er i god stand, men vi ser at det er en høyere feilprosent på tilhengerne, sier Kjetil Wigdel i Statens vegvesen.

Feilene finner man både på dekk, bremser, overlast og lastsikring.

- Mange kjører med en eldre leid henger bak trekkvogna. Det kan tenkes at et manglende eierforhold til disse gjør at vedlikeholdet blir skadelidende, sier Wigdel.

Velger de riktige til kontroll

Av de 44 651 tunge kjøretøyene som så langt i år blitt kontrollert, har vi funnet feil og mangler på 25 776. 11 636 av disse hadde så alvorlige mangler at de fikk bruksforbud, og 838 medførte en anmeldelse.

Statens vegvesen kontrollerer at førere overholder kjøre- og hviletidsregelverket. Til nå har 8429 førere blitt kontrollert, og det er avslørt feil eller mangler hos 4150 av disse. 540 sjåfører har fått gebyr, og 509 hadde så alvorlige brudd at de ble anmeldt.

-  Omtrent 20 prosent av kjøretøyene som er innom våre kontrollplasser blir plukket ut til en nærmere kontroll. Av disse finner vi feil på nesten 60 prosent. At det er feil og mangler på så mange av de som blir plukket ut for kontroll, viser at vi plukker ut de riktige kjøretøyene og førerne. Vi ønsker å stoppe de som ikke følger lover og regler og som kan være til fare for seg selv og andre trafikanter. Da kan de som har alt i orden gjennomføre transportene sine i fred. Heldigvis har de aller fleste tungbilene som kjører på norske veger alt i orden, sier Wigdel.