På grunn av en reklamasjonssak etter rehabiliteringen av E6 Hotran bru ved Fibortangen i Levanger i 2022 må det gjennomføres arbeid i august.

Det skal tettes lekkasjer rundt sluker, samt gjøres noe betongreparasjon. Arbeidene vil bli gjennomført sen kveld og natt.

Bilde av Hotran bru. Foto: Statens vegvesen.
Foto: Statens vegvesen.

Arbeidene starter 15. august

Planlagt oppstart for arbeidene er tirsdag 15. august klokken 22:00. Det planlegges for arbeid cirka seks netter mellom klokken 22:00 og 06:00. Brua åpnes for ordinær trafikk så snart arbeidene er ferdig, og anleggsområdet er ryddet og klarert.

Utførende entreprenør for arbeidene er Nordasfalt AS.

– Vi beklager ulempene disse arbeidene medfører, men det er viktig at vi får gjort dette nå. Det understrekes at brua er helt trygg å bruke både før og mens disse reklamasjonsarbeidene gjennomføres, sier byggeleder Håkon Alstad i Statens vegvesen.

Slik blir trafikkavviklingen

Under reparasjon av sluker i nordgående kjøreretning mot Steinkjer vil det bli kortvarige stopp med manuell dirigering hvor biler slippes gjennom i puljer. Entreprenør vil bruke sørgående kjøreretning mot Trondheim til riggområde, slik at trafikken i denne retningen må bruke fylkesveg 6818/Sjøvegen til omkjøring i anleggsperioden.

Under reparasjon av sluker i sørgående retning så brukes samme felt til riggområde. Sørgående trafikk vil i dette tilfellet også kjøre om fylkesveg 6818/Sjøvegen. Nordgående trafikk vil da ikke påvirkes og kan gå som normalt.

– Vi oppfordrer til at alle trafikanter er oppmerksom på arbeidene som skal gjøres, følger skilting og omkjøring, og ikke minst avpasser farten og tar hensyn til de som arbeider. Det kan være lurt å planlegge ekstra tid, sier Alstad.

Rehabilitert i 2022

I perioden begynnelsen av juni til begynnelsen oktober 2022 ble det gjort en omfattende rehabilitering av Hotran bru.

Asfaltdekket på brua ble fjernet og det ble lagt ny membran og nytt asfaltdekke. Bakvegg på begge landkarene ble flyttet lengre bak for å få plass til bredere fuger. Det ble montert nye sluk, og deler av rekkverket ble skiftet ut med nytt rekkverk. I tillegg ble det utført mekanisk reparasjon av betong på brua.

Den 176 meter lange Hotran bru stod ferdig i 1974. Den blir i gjennomsnitt trafikkert av 8.017 kjøretøy per døgn. Det er dette som kalles årsdøgntrafikk (ÅDT). Av dette er fem prosent, eller 400, lange kjøretøy.

Kart som viser geografisk plassering for brua. Kart: Google Maps.
Kart som viser geografisk plassering for brua. Kart: Google Maps.

Følg med på trafikkinformasjonen

Statens vegvesen oppfordrer til å følge med på vegvesen.no eller Vegvesenets trafikk-app for oppdatert trafikkinformasjon for arbeidene som skal gjøres:

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag